Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Απεικόνιση του στατικού φορέα με τα υλικά του
Απεικόνιση του στατικού φορέα με τα υλικά του

Τοιχοποιία

Το στατικό πρόγραμμα Fespa έχει τη δυνατότητα υπολογισμού φορέων από τοιχοποιία σύμφωνα με τον EN 1996-1-1. Υποστηρίζεται επίσης η δυνατότητα επίλυσης και διαστασιολόγησης φορέων που αποτελούνται από μέλη από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα και τοιχοποιία. Ο έλεγχος των πεσσών σε κάμψη διενεργείται σύμφωνα με τον EN 1996-1-1

Νέα Ενισχυόμενη Φέρουσα τοιχοποιία! (διαθέσιμη στην έκδοση Fespa18)

Σχεδιασμός και έλεγχος μικτών φορέων από τοιχοποιία & σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 6 και 8-3. – Υπολογισμός ενισχύσεων τοιχοποιίας

button_learn_more