Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Νέα στο Fespa 16 – 7.1.0.2

Νέες δυνατότητες Fespa Μεταλλικά

Γρήγορη εισαγωγή δικτυώματος στο FespaΜ!

Οι δυνατότητες του «Λοιπού κόμβου» και της «Επεξεργασίας» βελτιώθηκαν ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη εισαγωγή δικτυώματος στο πρόγραμμα υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών FespaM!

Το δικτύωμα σχεδιάζεται σε κάτοψη. Με τις νέες παραμέτρους του Λοιπού Κόμβου και τις εντολές της Επεξεργασίας είναι δυνατή η ανάκλισή του στο χώρο.

Σχεδιασμός δικτυώματος σε κάτοψη & ανάκλισή του στο χώρο
Σχεδιασμός δικτυώματος σε κάτοψη & ανάκλισή του στο χώρο
Η νέα καρτέλα «Ανάκλιση» στον «Λοιπό κόμβο»
Η νέα καρτέλα «Ανάκλιση» στον «Λοιπό κόμβο»

Νέες δυνατότητες FespaR – Αποτίμηση, προσθήκες & ενισχύσεις

Η νέα έκδοση του FespaR προσφέρει στον μηχανικό τη δυνατότητα να βλέπει με μια ματιά, μέσω των νέων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, αν η ικανότητα του κτιρίου που ελέγχει είναι αποδεκτή για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας, σε πόσο σεισμό αντέχει το υπό εξέταση κτίριο αλλά και το ποσοστό της συνεισφοράς των τοιχοπληρώσεων στη δυσκαμψία του κτιρίου.

Βελτιώσεις στο τεύχος αποτελεσμάτων:

 • Εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υπάρχουσας κατασκευής για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας.
 • Νέα διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας με ανελαστικά φάσματα απαίτησης.
 • Διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας με τετραγραμική καμπύλη ικανότητας. Στην περίπτωση που η συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων στην δυσκαμψία της κατασκευής είναι σημαντική, οπότε πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά οι τοιχοπληρώσεις υπόψη στην αποτίμηση, η στοχευόμενη μετατόπιση προσδιορίζεται με βάση την τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας.
 • Εμφανίζεται η τιμή του μέγιστου σεισμικού συντελεστή (maxag), για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας, από την τιμή του οποίου γίνεται απευθείας ξεκάθαρο σε πόσο σεισμό αντέχει το υπο εξέταση κτίριο.

Νέα διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας στο τεύχος αποτελεσμάτων
Νέα διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας στο τεύχος αποτελεσμάτων
Τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, όταν λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των τοιχοπληρώσεων
Τετραγραμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, όταν λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των τοιχοπληρώσεων

Μέσα στα σχέδιά σας ένας ολόκληρος κειμενογράφος!

Στην τελευταία έκδοση Fespa δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής & επεξεργασίας κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση. Κειμένα και πίνακες παραδοχών / εμβαδών / πληροφοριών / περιγραφών τα οποία είναι απαραίτητα π.χ. σε τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, κλπ εισάγονται με την «Παράγραφο»!

Μέσω της οντότητας «Παράγραφος» μπορείτε να εισάγετε κέιμενο στα σχέδιά σας:

 • Copy – Paste από το Word, Excel, PDF
 • Εισαγωγή αρχείου rtf
 • Πληκτρολόγηση του κειμένου στο περιβάλλον του Fespa

Με την οντότητα «Παράγραφος» εισάγεται ένας πλήρως λειτουργικός κειμενογράφος στο περιβάλλον του στατικού προγράμματος Fespa.

Χρησιμοποιείστε την «Παράγραφο» για να μορφοποιήσετε πλήρως τα κείμενά σας, όπως θα κάνατε και με έναν κειμενογράφο τύπου RTF (Extended Font and Paragraph Editing tools).

Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές…
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές…

Copy – paste κειμένου από αρχείο word.
Copy – paste κειμένου από αρχείο word.
Κάθε χαρακτήρας-τμήμα της Παραγράφου μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες εμφάνισης, πχ. τύπο γραμματοσειράς, στυλ, χρώμα, απόσταση μεταξύ χαρακτήρων (διάκενα), οριζόντια διαστολή κλπ.

Η «Παράγραφος» ακόμα δίνει πολλαπλες δυνατότητες στοίχισης του περιεχομένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά σε σχέση με τα περιθώρια, όπως και αυξομείωση των εσοχών σε σχέση με το περιθώριο), καθως και καθορισμού της αποστασης μεταξύ των γραμμών του περιεχομένου (διάστιχο και διάστημα).

Τέλος με την «Παράγραφο» μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Copy – Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.
Copy – Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.
Copy – paste εισαγωγή πίνακα από το excel.
Copy – paste εισαγωγή πίνακα από το excel.

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και με το Fespa!

Στην εργαλειογραμμή «Βασικά» του στατικού προγράμματος Fespa προστίθεται η οντότητα «Τοπογραφικό» με την οποία είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις εξάγονται αυτόματα οι ανάλογοι πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά.

Έτσι επιτυγχάνονται:

 • Επικοινωνία με γεωδαιτικά προγράμματα και αυτόματη εισαγωγή των σημείων στο χώρο.
 • Παραγωγή πινάκων σημείων
 • Παραγωγή πινάκων εμβαδών
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων