Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στην τελευταία έκδοση Fespa; – Fespa 20

FespaR

Μεταβλητός κόμβος ελέγχου/σύγκλισης

Ο κόμβος σύγκλισης υπολογίζεται αυτόματα σε κάθε βήμα της Pushover και διαφοροποιείται από τον κόμβο ελέγχου ο οποίος παραμένει σταθερός και επιλέγεται από τον χρήστη. Με τη νέα αυτή δυνατότητα αυξάνεται η ευστάθεια της επίλυσης και η ικανότητα σύγκλισης σε περιπτώσεις εμφάνισης πτωτικών κλάδων. Επίσης, ανιχνεύονται και αναδεικνύονται καλύτερα οι μηχανισμοί μαλακού ορόφου και οι στρεπτικές μετακινήσεις σε εύστρεπτα κτίρια. Αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη οικονομία.

Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου
Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου

ΜΣΕ με σεισμό εποχής

Υπολογίζεται αυτόματα το υποβαθμισμένο ελαστικό φάσμα σύμφωνα με το ΦΕΚ 455/14 που έχει εφαρμογή σε σεισμόπληκτα και αυθαίρετα κτίρια. Σύμφωνα με το νόμο των αυθαιρέτων Ν4495 και το ΦΕΚ 1643/2018, στη Μελέτη Στατικής Επάρκειας των αυθαιρέτων όταν αυτή πραγματοποιείται με ΚΑΝΕΠΕ, επιτρέπεται να λαμβάνεται ως σεισμικό φορτίο το ελάχιστο που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Η αναγωγή αυτή του φάσματος σε «σεισμό εποχής» πραγματοποιείται πλέον αυτόματα από το πρόγραμμα.

Εκτύπωση υπολογισμών αναγωγής του φάσματος σε «σεισμό εποχής» στο Τεύχος
Εκτύπωση υπολογισμών αναγωγής του φάσματος σε «σεισμό εποχής» στο Τεύχος

Γραφική εισαγωγή συνδετήρων για έλεγχο επάρκειας υπάρχοντος

Με την οντότητα «Συνδετήρας διατομής» εισάγονται συνδετήρες γραφικά σε υποστυλώματα και τοιχώματα με στόχο την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας.

Γραφική απόδοση συνδετήρων σε υποστύλωμα
Γραφική απόδοση συνδετήρων σε υποστύλωμα

Νέος υπολογισμός διατμητικής αντοχής για έλεγχο επάρκειας τοιχωμάτων

Πραγματοποιείται ακριβέστερος υπολογισμός της διατμητικής αντοχής τοιχωμάτων σε ολίσθηση (VRsls) και της διατμητικής αντοχής κοντού τοιχώματος (VRsquat). Τοιχώματα που προηγουμένως παρουσίαζαν ανεπάρκεια με λV>1, πλέον επαρκούν. Ο έλεγχος σε διατμητική ολίσθηση πραγματοποιείται ανεξάρτητα, όταν έχει προηγηθεί καμπτική διαρροή, ενώ ο έλεγχος κοντού τοιχώματος γίνεται όταν ο λόγος διάτμησης αs<1.2.

Μηχανισμοί διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων σε ολίσθηση και διάτμηση κοντού τοιχώματος
Μηχανισμοί διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων σε ολίσθηση και διάτμηση κοντού τοιχώματος

FespaC

Αυτόματος υπολογισμός άκαμπτων απολήξεων

Υπολογίζονται αυτόματα οι άκαμπτες απολήξεις σε πεσσούς και υποστυλώματα/τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό για τη μόρφωση του σωστού υπολογιστικού προσομοιώματος και την πραγματοποίηση των ελέγχων επάρκειας στις σωστές διατομές ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη οικονομία.

Αυτόματος υπολογισμός χωρικού προσομοιώματος με κατακόρυφες άκαμπτες απολήξεις
Αυτόματος υπολογισμός χωρικού προσομοιώματος με κατακόρυφες άκαμπτες απολήξεις

Ευθυγράμμιση λοιπών κόμβων

Αυτόματη ευθυγράμμιση των λοιπόν κόμβων με τους κεντρικούς κόμβους υποστυλωμάτων τοιχωμάτων. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφονται παρασιτικές εκκεντρότητες που οδηγούν στην εμφάνιση πρόσθετων και λανθασμένων ροπών στο προσομοίωμα.

Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου
Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου

Μεμονωμένος ή ενιαίος έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους

Δίνεται η δυνατότητα του υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας και ολίσθησης εδάφους για κάθε στοιχείο της θεμελίωσης μεμονωμένα ή για όλη τη θεμελίωση ενιαία. Αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο σωστά ο έλεγχος Φ.Ι. εδάφους

Παράμετρος στο Fespa
Είδος θεμελίωσης Ενιαίος έλεγχος θεμελίωσης Μεμονωμένα θεμέλια Ενιαίος & μεμονωμένα
Μεμονωμένα πέδιλα
Πέδιλα με συνδετήριες δοκούς
Εσχάρα πεδιλοδοκών
Προσομοίωση γενικής κοιτόστρωσης με εσχάρα πεδιλοδοκών

Απαλλαγή από υποχρέωση ΜΣΕ – Βάρος κτιρίου

Εκτυπώνεται το συνολικό βάρος W των μόνιμων και κινητών φορτίων, καθώς και το άθροισμα τους. Ιδιαίτερα χρήσιμο στον υπολογισμό των εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκπόνησης πλήρους Μελέτης Στατικής Επάρκειας σύμφωνα με τα ΦΕΚ 350Β (προσθήκες – αλλαγές χρήσης) και ΦΕΚ 1643/2018 (αυθαίρετα).

Εκτύπωση συνολικού μόνιμου και κινητού φορτίου κτιρίου στο Τέυχος
Εκτύπωση συνολικού μόνιμου και κινητού φορτίου κτιρίου στο Τέυχος

Νέο πρόγραμμα FespaT* – Έλεγχος επάρκειας & ενισχύσεις κτιρίων φέρουσας τοιχοιποιία με EC8-3 & ΚΑΔΕΤ

Το FespaT είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για τον έλεγχο επάρκειας και την ενίσχυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον EC8-3 και το εθνικό προσάρτημα ΚΑΔΕΤ.

*To FespaT αποτελεί νέο πρόγραμμα. Δεν είναι μέρος των βελτιώσεων & διορθώσεων της έκδοσης Fespa20 συνεπώς δεν μπορείτε να το αποκτήσετε δωρεάν λόγω ενεργούς συντήρησης.
button_learn_more