Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στo Fespa 18; – 7.6.0.4

FespaR – Νέοι τρόποι ενισχύσεων κατακορύφων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα

Ενίσχυση υποστυλώματος με μεταλλικό κλωβό

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταλλικού κλωβού ως τρόπου ενίσχυσης υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων. Εισάγονται οι παράμετροι κατασκευής μεταλλικού κλωβού περιμετρικά υποστυλώματος και το FespaR εμφανίζει στο τεύχος μελέτης τον λόγος επάρκειας των ενισχυμένων με μεταλλικό κλωβό υποστυλωμάτων.

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης με μεταλλικό κλωβό
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης με μεταλλικό κλωβό
Τα ενισχυμένα με μεταλλικό κλωβό υποστυλώματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχα στα αποτελέσματα του τεύχους μελέτης
Τα ενισχυμένα με μεταλλικό κλωβό υποστυλώματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχα στα αποτελέσματα του τεύχους μελέτης

Ενίσχυση υποστυλώματος με μανδύα σκυροδέματος – Υπολογισμός βλήτρων

 • Ορισμός πάχους μανδύα σκυροδέματος
 • Ορισμός διαμέτρου βλήτρων
 • Διαχωρισμός νέων & υφιστάμενων διαμήκων ράβδων σε διατομή υποστυλώματος
 • Αναλυτικά αποτελέσματα με σχέδια λεπτομερειών προτεινόμενων βλήτρων

Ενίσχυση με μανδύα σκυροδέματος

Σχέδια λεπτομερειών προτεινόμενων βλήτρων στο τεύχος μελέτης
Σχέδια λεπτομερειών προτεινόμενων βλήτρων στο τεύχος μελέτης
Αναλυτικός υπολογισμός αντοχής στη διεπιφάνεια παλαιού-νέου σκυροδέματος
Αναλυτικός υπολογισμός αντοχής στη διεπιφάνεια παλαιού-νέου σκυροδέματος

Διατμητική αντοχή τοιχώματος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017

Προστέθηκαν δύο επιπλέον έλεγχοι για την διατμητική αστοχία των τοιχωμάτων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017 παράρτημα 7Γ.

Ο πρώτος εξετάζει την τέμνουσα αντοχής σε ολίσθηση VR,SLS όπου συμβαίνει μετά την διαρροή σε κάμψη του τοιχώματος.

O δεύτερος έλεγχος εξετάζει την VR,squat όπου πρέπει να λαμβάνει χώρα για τοιχώματα με χαμηλό λόγο διάτμησης.

Διατμητική αντοχή τοιχώματος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017
Διατμητική αντοχή τοιχώματος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017

FespaR & FespaM – Νέα εντολή «Έξυπνη εισαγωγή δοκού χιαστί»

Αυτόματη εισαγωγή τοιχοπληρώσεων & χιαστί μεταλλικών δοκών.

Εισαγωγή χιαστί δοκών χρησιμοιώντας την «έξυπνη εισαγωγή δοκού χιαστί»
Εισαγωγή χιαστί δοκών χρησιμοιώντας την «έξυπνη εισαγωγή δοκού χιαστί»
Εισαγωγή χιαστί δοκών χρησιμοιώντας την «έξυπνη εισαγωγή δοκού χιαστί»
Εισαγωγή χιαστί δοκών χρησιμοιώντας την «έξυπνη εισαγωγή δοκού χιαστί»

FespaM – Σύμμικτες δοκοί (add-on στο FespaM)

Δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος. Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο.

Υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή χαλυβδόφυλλου από τα:

 • Symdeck 50
 • Symdeck 75
 • Symdeck 100
 • Symdeck 150
 • Multideck 60
 • Multideck 80
 • Multideck 146

 Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυρόδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Σύμμικτη δοκός χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο
Σύμμικτη δοκός χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο

FespaC – Νέα πέδιλα & Νέος γραφικός τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων

Βελτίωση πεδίλων για ΕΑΚ & EC

Διαστασιολόγηση με νέα μέθοδο. Βέλτιστες διαστάσεις θεμελίων. Γραφική αναπαράσταση τάσεων, οπλισμού & εκκεντροτήτων στο τεύχος μελέτης.

Aποτελέσματα νέας διαστασιολόγησης πεδίλων στο τεύχος μελέτης
Aποτελέσματα νέας διαστασιολόγησης πεδίλων στο τεύχος μελέτης

Νέος γραφικός τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων – Επάρκεια υποστυλωμάτων & τοιχωμάτων και με παλαιούς κανονισμούς (ΕΑΚ)

Υποστυλώματα & τοιχώματα υπολογίζονται στο νέο FespaC & FespaR με έλεγχο επάρκειας των διατομών και τυπώνονται τα διαγράμματα αντοχών για την κρίσιμη φόρτιση. Η νέα δυνατότητα είναι χρήσιμη για τον έλεγχο επάρκειας με παλαιούς κανονισμούς. Στο τεύχος μελέτης αποτυπώνεται μέσω διαγραμμάτων η ολική διαδικασία εύρεσης της αντοχής της διατομής και ο αντίστοιχος λόγος επάρκειας.

Ισορροπία διατομής στην κρίσιμη φόρτιση
Ισορροπία διατομής στην κρίσιμη φόρτιση
Διαδικασία εύρεσης λόγου επάρκειας διατομής
Διαδικασία εύρεσης λόγου επάρκειας διατομής

Φάσμα σχεδιασμού & πίνακας τέμνουσας βάσης στο τεύχος μελέτης. Παράλληλη παρουσίαση των ιδιομορφικών ποσοστών δρώσας μάζας και επιταχύνσεων πάνω στο φάσμα (σχεδιασμού ή ελαστικό)
Φάσμα σχεδιασμού & πίνακας τέμνουσας βάσης στο τεύχος μελέτης. Παράλληλη παρουσίαση των ιδιομορφικών ποσοστών δρώσας μάζας και επιταχύνσεων πάνω στο φάσμα (σχεδιασμού ή ελαστικό)
Φάσμα σχεδιασμού και τέμνουσα βάσης στους “Γενικούς ελέγχους δομήματος”.

Νέα Φέρουσα τοιχοποιία (add-on στο FespaC)

Σχεδιασμός και έλεγχος μικτών φορέων από τοιχοποιία & σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 6 και 8-3. – Υπολογισμός ενισχύσεων τοιχοποιίας

Είδη τοιχοποιίας:

 • Άοπλη τοιχοποιία
 • Διαζωματική τοιχοποιία
 • Οπλισμένη τοιχοιποιία με αμφίπλευρο / μονόπλευρο ή οπλισμένη κεντρικά
 • Διαζωματική ενισχυμένη τοιχοποιία

Έλεγχος επάρκειας με την δυναμική ελαστική μέθοδο (q)

Γραφική απεικόνιση των τρόπων ενίσχυσης τοιχοποιίας στο Fespa
Γραφική απεικόνιση των τρόπων ενίσχυσης τοιχοποιίας στο Fespa
Νέες παράμετροι φέρουσας τοιχοποιίας
Νέες παράμετροι φέρουσας τοιχοποιίας

Ισορροπία διατομής και λόγος επάρκειας ενισχυμένης με αμφίπλευρο μανδύα τοιχοποιίας
Ισορροπία διατομής και λόγος επάρκειας ενισχυμένης με αμφίπλευρο μανδύα τοιχοποιίας
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης ΣΜ-Ν ενισχυμένης με αμφίπλευρο μανδύα τοιχοποιίας
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης ΣΜ-Ν ενισχυμένης με αμφίπλευρο μανδύα τοιχοποιίας

New module Κτηματολόγιο!

Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο & ψηφιακή υπογραφή!
(λειτουργεί ως επέκταση του «Τοπογραφικού»)
button_learn_more