Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βελτιώσεις Fespa 15 – 7.0.0.16

Δείτε τί είναι νέο στο Fespa 15 – Μεταλλικά

Δείτε τί είναι νέο στο Fespa 15 – Σκυρόδεμα

Νέες δυνατότητες Fespa Μεταλλικά

Λειτουργεί ως αυτόνομο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Fespa παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών ή σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτόνομο πρόγραμμα (Stand Alone) χωρίς να είναι απαραίτητη η αγορά του Fespa Σκυρόδεμα.

Το περιβάλλον εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων από σκυρόδεμα ή χάλυβα είναι ενιαίο, το ίδιο και η διαστασιολόγηση, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται στο ίδιο τεύχος. Ο μεταλλικός φορέας υπολογίζεται μαζί με την θεμελίωση, η οποία μπορεί να υλοποιείται με πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήριες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας με το πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων fepla.

Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει ως είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.
Το Fespa Μεταλλικά μπορεί να λειτουργήσει ως είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε σε συνεργασία με το Fespa Σκυρόδεμα.
 Nέα «έξυπνη» και «ενεργή» οντότητα Καννάβου η οποία αποδίδει αυτόματα σε όλες τις οντότητες τη θέση τους (υποστυλώματα, δοκούς,κλπ), στα σχέδια κατόψεων και στα σχέδια τομών.
Nέα «έξυπνη» και «ενεργή» οντότητα Καννάβου η οποία αποδίδει αυτόματα σε όλες τις οντότητες τη θέση τους (υποστυλώματα, δοκούς,κλπ), στα σχέδια κατόψεων και στα σχέδια τομών.

Νέο είδος μέλους – Λεπτότοιχες τεγίδες

 • Για τεγίδες και μηκίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης μορφής C και Ζ. Επιλέγεται διακριτό είδος μέλους και κατάλληλη κατηγορία χάλυβα.
 • Στις διαθέσιμες κατηγορίες μεταλλικών πρότυπων διατομών προστίθενται οι διατομές UPE

Λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης – Νέο είδος μέλους στο πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά.
Λεπτότοιχες τεγίδες ψυχρής έλασης – Νέο είδος μέλους στο πρόγραμμα Fespa Μεταλλικά.
Νέο είδος μέλους (λεπτότοιχη τεγίδα). Νέες κατηγορίες διατομών (C, Z, UPE)
Νέο είδος μέλους (λεπτότοιχη τεγίδα). Νέες κατηγορίες διατομών (C, Z, UPE)

Εισαγωγή δεδομένων για υπολογισμό φορτίων ανέμου και χιονιού στη νέα καρτέλα «Φορτία ανέμου και χιονιού» του «Κτιρίου».
Εισαγωγή δεδομένων για υπολογισμό φορτίων ανέμου και χιονιού στη νέα καρτέλα «Φορτία ανέμου και χιονιού» του «Κτιρίου».
Αυτόματος υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού

 • Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φορτίων ανέμου σε πολλαπλές διευθύνσεις.

Αυτόματη διαίρεση της κατασκευής σε κατακόρυφες και οριζόντιες ζώνες σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1.

Υποστηρίζονται επίπεδες, μονοκλινείς και δικλινείς στέγες.

Υπολογισμός ανεμοπίεσης για κάθε ζώνη βάσει της κλίσης της στέγης και του πλάτους επιρροής κάθε μέλους.

 • Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φορτίων χιονιού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 για επίπεδες και πολυκλινείς στέγες, με αυτόματο υπολογισμό του πλάτους επιρροής και της κλίσης.

Φορτία ανέμου στους στύλους και ζώνες στέγης σύμφωνα με το συμβολισμό του ΕC1-1-4 για δικλινείς στέγες.
Φορτία ανέμου στους στύλους και ζώνες στέγης σύμφωνα με το συμβολισμό του ΕC1-1-4 για δικλινείς στέγες.
Φορτία χιονιού στη στέγη σύμφωνα με τον ΕC1-1-3.
Φορτία χιονιού στη στέγη σύμφωνα με τον ΕC1-1-3.

Νέα στο πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων μεταλλικών μελών.

 • Νέα σύνδεση διαγώνιου μέλους με δοκό (για συνδέσμους V ή Λ).
 • Χρήση κοιλοδοκών CHS, SHS, RHS στις συνδέσεις διαγωνίου.

Νέα σύνδεση διαγώνιου συνδέσμου με δοκό μέσω κομβοελάσματος (εφαρμογή στην περίπτωση συνδέσμων V ή Λ)

Το διαγώνιο μέλος μπορεί να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες διατομές :

 • Οικογένεια διπλών ταυ (IPE, HEA, HEB, HEM, IPN)
 • Ισοσκελή γωνιακά (Leq)
 • Διατομές UPN, UPE
 • Κοιλοδοκοί (RHS, SHS, CHS)

Χρήση κοιλοδοκών (CHS, SHS, RHS) στις συνδέσεις διαγωνίου.
Χρήση κοιλοδοκών (CHS, SHS, RHS) στις συνδέσεις διαγωνίου.
Νέα σύνδεση διαγώνιου μέλους με δοκό (για συνδέσμους V ή Λ)
Νέα σύνδεση διαγώνιου μέλους με δοκό (για συνδέσμους V ή Λ)

Νέες δυνατότητες Fespa Σκυρόδεμα

Αναπτύγματα οπλισμών για όλες τις δοκούς του ορόφου

Με τη νέα εντολή «Αναπτύγματα οπλισμών όλων των δοκών του ορόφου» δημιουργείται ξεχωριστό αρχείο, στο οποίο περιέχονται οι διαμήκεις τομές όλων των δοκών του ορόφου με τους οπλισμούς τους σε ανάπτυγμα. Υπάρχει η δυνατότητα στοίχισης των επιμέρους αναπτυγμάτων και καθορισμού των μεταξύ τους αποστάσεων για διευκόλυνση της εκτύπωσής τους σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.

Στο ανάπτυγμα της δοκού περιλαμβάνονται εγκάρσιες τομές όπου παρουσιάζεται η θέση και το πλήθος των ράβδων, δείκτες ράβδων στις διαμήκεις τομές, περασιές καννάβων κλπ.

Προσθήκη νέων παραμέτρων σχετικών με την εμφάνιση των αναπτυγμάτων (δυνατότητα επιλογής εμφάνισης ή όχι αναπτυγμάτων ράβδων οπλισμού, συντελεστής κλιμάκωσης διατομής δοκού, κτλ.).

CAPTION
CAPTION
Αυτόματη παραγωγή κατασκευαστικών λεπτομερειών για όλες τις δοκούς του ορόφου.
Αυτόματη παραγωγή κατασκευαστικών λεπτομερειών για όλες τις δοκούς του ορόφου.

Βελτιωμένο τεύχος μελέτης

Οι αλλαγές/βελτιώσεις που έγιναν στο Τεύχος αποτελεσμάτων κατά την ενσωμάτωση των Ινδικών κανονισμών στο στατικό πρόγραμμα Fespa ενσωματώνονται και στους Ευρωκώδικες!

Γραφική απεικόνιση της εκμετάλευσης της ικανότητας της διατομής.
Γραφική απεικόνιση της εκμετάλευσης της ικανότητας της διατομής.
 • Αναλυτικά αποτελέσματα υποστυλωμάτων στο Τεύχος. Διαγράμματα ροπών και τεμνουσών του μέλους καθώς και αναλυτική παρουσίαση του ελέγχου της διατομής (τάσεις και δυνάμεις χάλυβα και σκυροδέματος, κτλ.)
 • Φάσμα σχεδιασμού, τέμνουσα βάσης και κριτήρια κανονικότητας (έλεγχος μεταβολής δυσκαμψίας) καθ’ ύψος στους “Γενικούς ελέγχους δομήματος”.
 • Σκαριφήματα κατόψεων ορόφων με ονόματα μελών και κόμβων.
 • Προστέθηκε πίνακας με τον έλεγχο επιρροής των ανώτερων ιδιομορφών σύμφωνα με την §5.7.2 του ΚΑΝΕΠΕ (προϋπόθεση εφαρμογής ανάλυσης Pushover).

Φάσμα σχεδιασμού στο τεύχος μελέτης. Παράλληλη παρουσίαση των ιδιομορφικών ποσοστών δρώσας μάζας και επιταχύνσεων πάνω στο φάσμα (σχεδιασμού ή ελαστικό).
Φάσμα σχεδιασμού στο τεύχος μελέτης. Παράλληλη παρουσίαση των ιδιομορφικών ποσοστών δρώσας μάζας και επιταχύνσεων πάνω στο φάσμα (σχεδιασμού ή ελαστικό).
Κριτήρια κανονικότητας στο τεύχος μελέτης
Κριτήρια κανονικότητας στο τεύχος μελέτης

Νέα οντότητα Κάνναβος για τη χάραξη της οικοδομής.

Νέα οντότητα Κάνναβος – Αυτόματη απόδοση θέσεων οντοτήτων

Το Fespa εφοδιάζεται με την νέα «έξυπνη» και «ενεργή» οντότητα Καννάβου η οποία αποδίδει αυτόματα σε όλες τις οντότητες τη θέση τους (υποστυλώματα, δοκούς,κλπ), στα σχέδια κατόψεων και στα σχέδια τομών.

Με την νέα οντότητα κάνναβου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τοπικού χαρακτήρα κατασκευαστικό/ στατικό κάνναβο επί παραγγελία. Τα επιμέρους στοιχεία του καννάβου μπορούν να επεξεργαστούν μέσα από τα παράθυρα διαλόγου των παραμέτρων.

Στις στατικές οντότητες (δοκούς και υποστυλώματα) έχει αποδοθεί η πλήρης ονοματολογία τους (θέση) σε σχέση με τον κάνναβο.
Στις στατικές οντότητες (δοκούς και υποστυλώματα) έχει αποδοθεί η πλήρης ονοματολογία τους (θέση) σε σχέση με τον κάνναβο.
Δυνατότητα σχεδιασμού αξόνων, στο ανάπτυγμα δοκού, όχι μόνο βάσει της θέσης των υποστυλωμάτων αλλά και βάσει των περασιών του καννάβου.
Δυνατότητα σχεδιασμού αξόνων, στο ανάπτυγμα δοκού, όχι μόνο βάσει της θέσης των υποστυλωμάτων αλλά και βάσει των περασιών του καννάβου.