Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλιοθήκη πρότυπων μεταλλικών διατομών

Δυνατότητα επιλογής μεταλλικών διατομών από πίνακα με οικογένειες (κατηγορία διατομής = IPE, HEB, HEA) και καθορισμός παραμέτρου διάστασης (όνομα διατομής = 180, 200, 240,κλπ). Δυνατότητα περιγραφής συγκολλητής διατομής.

Πρότυπες διατομες Euronorm
Πρότυπες διατομες Euronorm
Περιγραφή συγκολλητής διατομής
Περιγραφή συγκολλητής διατομής

Είδος μέλους

Δυνατότητα επιλογής είδους μέλους με ειδικά στατικά χαρακτηριστικά το οποίο υπόκειται σε συγκεκριμένους ελέγχους (π.χ. ελκυστήρες, έκκεντροι και κεντρικοί αντισεισμικοί σύνδεσμοι, τεγίδες, δοκοί σύζευξης).

Ανάλογα με το είδος καθορίζονται αυτόματα τα στατικά χαρακτηριστικά της δοκού αρθρώσεις, μήκη λυγισμού, μήκη για υπολογισμό βελών αλλά και κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα ελεγχθεί (π.χ. Στρεπτοκαμτικός λυγισμός κλπ).

Επιλογή είδους μέλους δοκού
Επιλογή είδους μέλους δοκού
Ελαστικές αρθρώσεις δοκού
Ελαστικές αρθρώσεις δοκού

Παράμετροι ελαστικών αρθρώσεων αρχής / τέλους δοκού και στις δύο κύριες διευθύνσεις (τοπικοί άξονες διατομής).

Έξυπνες εντολές για την εύκολη περιγραφή φορέων στο χώρο

Εισαγωγή χιαστί συνδέσεων
Εισαγωγή χιαστί συνδέσεων
Γρήγορη κατασκευή του μοντέλου
Γρήγορη κατασκευή του μοντέλου

  • Εισαγωγή δοκού μεταξύ ορόφων. Εισαγωγή-επιλογή κεκλιμένης δοκού που βρίσκεται στην ίδια θέση της κάτοψης με οριζόντια δοκό. Η έξυπνη εισαγωγή κεκλιμένης δοκού αντιλαμβάνεται και ενδιάμεσους κόμβους που βρίσκονται εντός δεδομένης υψομετρικής διαφοράς.
  • Μαζική αλλαγή διατομών ανά είδος μέλους. Για γρήγορη αλλαγή των διατομών δοκών και υποστυλωμάτων ανά όροφο ή σε όλο το κτίριο.
  • Παραγωγές φορέων με αντιγραφές σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο.

Έλεγχος δεδομένων και συνδυασμοί δράσεων

Έλεγχος δεδομένων του φορέα
Έλεγχος δεδομένων του φορέα
Πίνακας συνδυασμών δράσεων
Πίνακας συνδυασμών δράσεων

  • Το υποστύλωμα έχει παραμέτρους για εισαγωγή κατανεμημένων και συγκεντρωμένων φορτίων (για τον κόμβο του άνω άκρου τους).
  • Γραμμικά φορτία μελών και συγκεντρωμένα φορτία σε κόμβους, σε τοπικό και γενικό σύστημα συντεταγμένων.
  • Αυτόματη παραγωγή δράσεων ανεμοπίεσης και ατελειών του χωρικού πλαισίου.