Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Μοντελοποίηση και έλεγχος δεδομένων

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής δεδομένων, το Fespa παράγει αυτόματα το υπολογιστικό και το φορτιστικό μοντέλο. Οι σεισμικές δράσεις παράγονται σύμφωνα με το φάσμα σχεδιασμού. Οι συνδυασμοί δράσεων παράγονται και εμφανίζονται σε Πίνακες.

Πολλαπλά παράθυρα και ταυτόχρονη απεικόνιση του στατικού μοντέλου στην οθόνη κατά την επεξεργασία. Μαζικές αλλαγές στις τιμές των παραμέτρων διαφόρων οντοτήτων μέσω Πινάκων. Τρισδιάστατη απεικόνιση του χωρικού προσομοιώματος (3DV).
Πολλαπλά παράθυρα και ταυτόχρονη απεικόνιση του στατικού μοντέλου στην οθόνη κατά την επεξεργασία. Μαζικές αλλαγές στις τιμές των παραμέτρων διαφόρων οντοτήτων μέσω Πινάκων. Τρισδιάστατη απεικόνιση του χωρικού προσομοιώματος (3DV).
Επισημαίνονται όλα τα μέλη του φορέα με κοινή στατική ιδιότητα. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των μελών μπορεί να εμφανίζεται ή όχι. Πληροφορίες μέλους και κόμβου εμφανίζονται με click στο αντίστοιχο μέλος ή κόμβο.
Επισημαίνονται όλα τα μέλη του φορέα με κοινή στατική ιδιότητα. Το τοπικό σύστημα συντεταγμένων των μελών μπορεί να εμφανίζεται ή όχι. Πληροφορίες μέλους και κόμβου εμφανίζονται με click στο αντίστοιχο μέλος ή κόμβο.

Η ακριβής μοντελοποίηση υποβοηθείται από τη χρήση άκαμπτων απολήξεων (rigid-offsets), δεσμικών δοκών, στοιχείων επί ελαστικού εδάφους.

Μέσω του εργαλείου της τρισδιάστατης απεικόνισης 3DV γίνεται πολύ πιο εύκολα ο έλεγχος συνδεσμολογίας των μελών. Εμφανίζονται διαγράμματα φορτίσεων, τοπικές συντεταγμένες κόμβων και μήκη μελών. Επισημαίνονται τα μέλη με κοινή στατική ιδιότητα π.χ. αρθρωτά μέλη, κατακόρυφοι ή οριζόντιοι διαγώνιοι σύνδεσμοι μορφής X. Ελέγχεται η σωστή συνδεσμολογία μεταξύ των δομικών μελών.

Είναι τέτοια η δομή του Fespa ώστε μετά την εισαγωγή των δεδομένων, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μελετητής είναι να προχωρήσει στην Επίλυση και τον οπλισμό του κτιρίου. Αυτό είναι δυνατό μιας και ότι απαιτείται για την επίλυση, τον οπλισμό και την κατασκευή των σχεδίων υπάρχει στο ίδιο αρχείο από την αρχή της μελέτης. Δεν υπάρχει η ανάγκη ενδιάμεσων βημάτων, ανταλλαγής δεδομένων και αποτελεσμάτων μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων επίλυσης και διαστασιολόγησης. Η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ασφαλής.