Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa – Εισαγωγή δεδομένων και περιβάλλον εργασίας

Το περιβάλλον εργασίας του Fespa

Το στατικό μοντέλο, στο Fespa, αποτελείται από διάφορες οντότητες (δοκούς, υποστυλώματα, πλάκες, πέδιλα, κτλ). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις διαστάσεις και το σχήμα τους.

Έξυπνη εισαγωγή δοκού με αυτόματη αναγνώριση ανοιγματων.
Έξυπνη εισαγωγή δοκού με αυτόματη αναγνώριση ανοιγματων.

Κάθε οντότητα χαρακτηρίζεται από μια ομάδα «Παραμέτρων», που κατηγοριοποιούνται σε διάφορες καρτέλες ανάλογα με τη χρήση τους. Υπάρχουν, για παράδειγμα, παράμετροι για:

  • τη γεωμετρική απεικόνιση σε 2D και 3D,
  • την επίλυση και τον οπλισμό του φορέα,
  • την ποιότητα και τις χρησιμοποιούμενες διαμέτρους του οπλισμού,
  • την επιλογή του υλικού,
  • τη σεισμική αντοχή κτλ.

Όλες αυτές οι παράμετροι μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ μελών της ίδιας οντότητας, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία τροποποιήσεων.

Κάθε οντότητα έχει επίσης τη δική της ομάδα «Εντολών», οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των οντοτήτων και την τροποποίηση των παραμέτρων τους. Στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζονται μηνύματα συνεχούς βοήθειας κατά την εκτέλεση των εντολών του Fespa.

Η εισαγωγή της γεωμετρίας με το Fespa

Η εισαγωγή δεδομένων στο στατικό πρόγραμμα Fespa πραγματοποιείται με εισαγωγή υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων στις θέσεις που καθορίζονται με τη βοήθεια των γραμμών οδηγού. Οι πλάκες εισάγονται με τον ίδιο τρόπο. Το στατικό μοντέλο ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των δοκών.

Βιβλιοθήκη διατομών υποστυλωμάτων. Με τη βοήθεια των πολλαπλών παραθύρων υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης της κάτοψης ξυλοτύπου και των πινάκων σε μία ή περισσότερες οθόνες.
Βιβλιοθήκη διατομών υποστυλωμάτων. Με τη βοήθεια των πολλαπλών παραθύρων υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης της κάτοψης ξυλοτύπου και των πινάκων σε μία ή περισσότερες οθόνες.
Διατομές υποστυλωμάτων οποιουδήποτε σχήματος μπορούν να υπολογισθούν με το Fespa.
Διατομές υποστυλωμάτων οποιουδήποτε σχήματος μπορούν να υπολογισθούν με το Fespa.

Διάφορες φορτίσεις και συνδυασμοί φορτίσεων μπορούν να επιβληθούν στις οντότητες μέσω της σχετικής καρτέλας στο παράθυρο παραμέτρων και τις αντίστοιχες εντολές.

Με τη βοήθεια των γραμμών οδηγού και των σημείων έλξης η γεωμετρική περιγραφή ακόμη και των πιο πολύπλοκων στατικών μοντέλων γίνεται εξαιρετικά απλή.

Όλα τα δεδομένα απεικονίζονται και σε μορφή πινάκων για περαιτέρω έλεγχο ή/και μαζικές αλλαγές πριν την επίλυση/όπλιση.

Έξυπνη εισαγωγή δοκού με ζώνη ανίχνευσης κόμβων καθ” ύψος
Έξυπνη εισαγωγή δοκού με ζώνη ανίχνευσης κόμβων καθ” ύψος
Εισαγωγή και τροποποίηση λοξών δοκών
Εισαγωγή και τροποποίηση λοξών δοκών

Με τη βοήθεια της εντολής «διάλογος πολλαπλών επιλογών» υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κόμβων ή μελών που έχουν την ίδια θέση στην κάτοψη (ίδιες συντεταγμένες Χ και Ζ) αλλά διαφορετικά υψόμετρα.

Παραγωγές & Βοήθεια

Δυνατότητα παραγωγής του στατικού μοντέλου στο οριζόντιο και στο κατακόρυφο επίπεδο, χρησιμοποιώντας την εντολή “Κίνηση” της “Επεξεργασίας’.
Δυνατότητα παραγωγής του στατικού μοντέλου στο οριζόντιο και στο κατακόρυφο επίπεδο, χρησιμοποιώντας την εντολή “Κίνηση” της “Επεξεργασίας’.
Πατώντας στο εικονίδιο ? που βρίσκεται δίπλα σε κάθε παράμετρο ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο F1 για τις εντολές, ανοίγει αυτόματα το e-manual στη θέση της αντίστοιχης επεξήγησης.
Πατώντας στο εικονίδιο ? που βρίσκεται δίπλα σε κάθε παράμετρο ή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο F1 για τις εντολές, ανοίγει αυτόματα το e-manual στη θέση της αντίστοιχης επεξήγησης.

Με τη βοήθεια του εργαλείου των «Παραγωγών» διευκολύνεται η περιγραφή του στατικού μοντέλου. Περιγραφή ενός μόνο ορόφου και παραγωγή των υπολοίπων. Παραγωγή πεδίλων. Παραγωγή συνδυασμών δράσεων.

Η εισαγωγή του φορέα γίνεται περιγράφοντας τις στάθμες των ορόφων ή ακολουθώντας, με τη βοήθεια των εντολών του εργαλείου «Επεξεργασία», μια πιο «ελεύθερη» πορεία. Με τη βοήθεια «έξυπνων» εντολών είναι δυνατή η περιγραφή και των πιο πολύπλοκων 3D μοντέλων. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορούν να περιγραφούν θόλοι, καμάρες και μοντέλα ακανόνιστου σχήματος.