Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Επίλυση του φορέα με το Fespa

Με το Fespa μπορεί να πραγματοποιηθεί στατική και δυναμική γραμμική ανάλυση καθώς και μη γραμμική ανάλυση pushover. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση είναι ισχυρός, ταχύτατος και ακριβής. Η ταχύτητα εκτέλεσης των υπολογισμών είναι πρωτοφανής ακόμη και στην περίπτωση της μη γραμμικής ανάλυσης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μη γραμμικής ανάλυσης για ένα πενταόροφο κτίριο, 350 m2, κυμαίνεται εντός των ορίων των μερικών δευτερολέπτων.

Γραφική απεικόνιση των ελέγχων στρεπτικής δυσκαμψίας και στατικής εκκεντρότητας.
Γραφική απεικόνιση των ελέγχων στρεπτικής δυσκαμψίας και στατικής εκκεντρότητας.
Τρισδιάστατη απεικόνιση του στατικού μοντέλου (3DV)
Τρισδιάστατη απεικόνιση του στατικού μοντέλου (3DV)

Ο αλγόριθμος της επίλυσης είναι εξοπλισμένος με τις τελευταίες τάσεις των μαθηματικών και της μηχανικής: επαλληλία των ιδιομορφικών αποκρίσεων με τη μέθοδο της Πλήρους Τετραγωνικής Επαλληλίας CQC, μόρφωση του μητρώου μάζας με κατανομή της μάζας στους κόμβους του φορέα, έξι βαθμοί ελευθερίας σε κάθε κόμβο, δυνατότητα επίλυσης φορέα με εφαρμογή διαφραγματικής λειτουργίας, αυτόματη εύρεση των ιδιομορφών της κατασκευής ώστε να συμμετέχει στην ταλάντωση το 90% της μάζας του συστήματος, αυτόματος έλεγχος στατικών εκκεντροτήτων, έργα από τέμνουσες – αξονικές δυνάμεις και ροπές κάμψης.

Διαγράμματα αξονικών δυνάμεων για τα επιλεγμένα μέλη
Διαγράμματα αξονικών δυνάμεων για τα επιλεγμένα μέλη
Διαγράμματα ροπών δοκών και υποστυλωμάτων
Διαγράμματα ροπών δοκών και υποστυλωμάτων

Διαγράμματα πιέσεων εδάφους
Διαγράμματα πιέσεων εδάφους
Μετά το τέλος της επίλυσης, ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης (3DV):

  • Εμφάνιση της παραμορφωμένης γεωμετρίας του μοντέλου υπό οποιαδήποτε στατική φόρτιση ή συνδυασμό φορτίσεων.
  • Απεικόνιση της ταλάντωσης του φορέα υπό την επίδραση της σεισμικής φόρτισης (για οποιαδήποτε ιδιομορφή).
  • Εμφάνιση διαγραμμάτων τεμνουσών, ροπών και αξονικών δυνάμεων.

Μη γραμμική ανάλυση Pushover

Το διάγραμμα Δύναμης-Μετακίνησης καθώς και η τιμή του λόγου αu/α1 (για κάθε κατανομή και διεύθυνση φόρτισης) εμφανίζονται στο 3DV μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης pushover.
Το διάγραμμα Δύναμης-Μετακίνησης καθώς και η τιμή του λόγου αu/α1 (για κάθε κατανομή και διεύθυνση φόρτισης) εμφανίζονται στο 3DV μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης pushover.
Υπάρχει η δυνατότητα ο λόγος υπεραντοχής αu/α1 να καθορισθεί από μη γραμμική στατική ανάλυση pushover. Στο λόγο αu/α1 μπορεί να δοθεί από το μελετητή μηχανικό τιμή ίση μέχρι και με 1.5, σύμφωνα με την EN 1998-1, και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί η τιμή αυτή χρησιμοποιώντας την ανάλυση pushover. Με την ολοκλήρωσή της, το διάγραμμα Δύναμης-Μετακίνησης και η τιμή του λόγου αu/α1 υπολογίζονται και εμφανίζονται στο 3DV . Μέσω του 3DV δίνεται επίσης η δυνατότητα απεικόνισης της ακολουθίας δημιουργίας των πλαστικών αρθρώσεων.

button_learn_more