Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Τοιχοποιϊα
27-11-2020

FespaΤ/R – ΜΣΕ αυθαιρέτων & σεισμοπλήκτων

Σε αυτό το video δείτε πως με τα προγράμματα FespaR & FespaT γίνεται μελέτη στατική επάρκειας αυθαιρέτων & σεισμοπλήκτων με τον ευνοϊκό συνδυασμό ΚΑΝ.ΕΠΕ. – σεισμού εποχής

Fespa - Τοιχοποιϊα
27-11-2020

FespaΤ – Παραδείγματα μοντελοποίησης κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας

Σε αυτό το βίντεο δείτε πώς με το πρόγραμμα FespaT μπορείτε να κάνετε μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης, κατά EC8-3 και ΚΑΔΕΤ, με ανελαστική ανάλυση Pushover & ελαστική ανάλυση Χρονοϊστορίας, με τη βοήθεια των ειδικών μελών φέρουσας τοιχοποιίας.

Fespa - Τοιχοποιϊα
23-4-2020

FespaΤ – Δείτε σε 9 λεπτά ΚΑΔΕΤ – Επάρκεια – Ενισχύσεις

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται οι δυνατότητες του νέου προγράμματος FespaΤ – Έλεγχος επάρκειας & Ενισχύσεις φέρουσας τοιχοποιίας, κατά EC8-3 και ΚΑΔΕΤ, με ανελαστική ανάλυση Pushover & ελαστική ανάλυση Χρονοϊστορίας

Fespa - Σκυρόδεμα
16-7-2019

FespaC δυνατότητες – Νέα οικοδομή – Υποστυλώματα

Σε αυτό το video δείτε τις δυνατότητες που έχετε, στο στατικό πρόγραμμα FespaC, για να καθορίσετε και να διαχειριστείτε, με αποδοτικό τρόπο, τον οπλισμό των υποστυλωμάτων.

9-12 από 67