Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
15-12-2021

FespaM – σύνδεση έδρασης κοιλοδοκών – υπολογισμός αγκυρίων – χημικά αγκύρια

Σε αυτό το FespaM video δείτε πως με το πρόγραμμα των μεταλλικών συνδέσεων της LH Λογισμική αντιμετωπίζεται η σύνδεση έδρασης υποστυλωμάτων κοίλων ορθογωνικών, τετραγωνικών και κυκλικών διατομών καθώς και διατομών μορφής Ι και Η.

Τα επιπλέον συστατικά μέρη της σύνδεσης αυτής είναι το θεμέλιο, τα ενισχυτικά ελάσματα βάσης και τα αγκύρια.

Τα αγκύρια μπορεί να είναι είτε αγκύρια τα οποία τοποθετούνται στο στοιχείο θεμελίωσης πριν την σκυροδέτηση (ευθύγραμμη ράβδος, ράβδος με άγκιστρο, ράβδος με τετραγωνική ή κυκλική πλάκα συγκράτησης) είτε χημικά αγκύρια, τα οποία τοποθετούνται μετά και χρησιμοποιούνται ευρέως στις περιπτώσεις προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων

Δείτε περισσότερα για το FespaM – πρόγραμμα υπολογισμού κατασκευών από δομικό χάλυβα