Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Σκυρόδεμα
29-3-2021

FespaC – Αναπτύγματα οπλισμών δοκών. Για σωστό σιδέρωμα δοκών!

Σε αυτό το video δείτε πως με το στατικό πρόγραμμα FespaC δημιουργούνται αυτόματα τα αναπτύγματα οπλισμών είτε μιας συγκεκριμένης δοκού είτε όλων των δοκών του ορόφου. Τα αναπτύγματα δοκών περιλαμβάνουν διαμέτρους των διαμήκων ράβδων, διαμέτρους συνδετήρων, τομές των δοκών, τοιχώματα και υποστυλώματα. Επιπλέον το FespaC διαθέτει κατάλληλα εργαλεία για:

  • την τροποποίηση των σιδέρων λεπτομερειών δοκού
  • την στοίχιση των επιμέρους αναπτυγμάτων και τον καθορισμό των μεταξύ τους αποστάσεων ώστε να είναι εύκολη η εκτύπωσή τους σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού.