Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
3-7-2018

Τα δικτυώματα και οι συνδέσεις τους στο FespaΜ

Σε αυτό το βίντεο θα βρείτε οδηγίες για να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και τις λειτουργίες της νέας ομάδας συνδέσεων κοιλοδοκών.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
14-6-2018

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί; … ή ΚΑΝ.ΕΠΕ.

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί ή ΚΑΝ.ΕΠΕ. Γιατί ένα κτίριο ενώ δεν επαρκεί αν επιλυθεί με τους παλαιούς κανονισμούς, επαρκεί με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ!

Fespa - Τοιχοποιϊα
7-5-2018

FespaC & FespaR – Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & οπλ. σκυρόδεμα

Σε αυτό το FespaR video παρακολουθήστε πώς μπορείτε να κάνετε μελέτη στατικής επάρκειας ενός μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
28-2-2018

FespaR – Έλα στην καλύτερη λύση – Ημερίδα ΚΑΝ.ΕΠΕ. στην Αθήνα 2017

Στιγμές απο την ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα (2/12/2017) για την παρουσίαση του προγράμματος FespaR για τον έλεγχο επάρκειας και τις ενισχύσεις κτιρίων με ανελαστική ανάλυση Pushover και ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

13-16 από 65