Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
14-6-2018

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί; … ή ΚΑΝ.ΕΠΕ.

FespaR – Αυθαίρετα – ΜΣΕ, Παλιοί κανονισμοί ή ΚΑΝ.ΕΠΕ. Γιατί ένα κτίριο ενώ δεν επαρκεί αν επιλυθεί με τους παλαιούς κανονισμούς, επαρκεί με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ!

Fespa - Τοιχοποιϊα
7-5-2018

FespaC & FespaR – Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία & οπλ. σκυρόδεμα

Σε αυτό το FespaR video παρακολουθήστε πώς μπορείτε να κάνετε μελέτη στατικής επάρκειας ενός μικτού κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
28-2-2018

FespaR – Έλα στην καλύτερη λύση – Ημερίδα ΚΑΝ.ΕΠΕ. στην Αθήνα 2017

Στιγμές απο την ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα (2/12/2017) για την παρουσίαση του προγράμματος FespaR για τον έλεγχο επάρκειας και τις ενισχύσεις κτιρίων με ανελαστική ανάλυση Pushover και ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
10-10-2017

FespaR – Οι ελάχιστες ενισχύσεις, με την ακρίβεια της μεθόδου m

Σε αυτό το FespaR βίντεο δείτε πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος επάρκειας κτιρίου με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας επιλέγοντας τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m.

13-16 από 64