Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa Videos

Fespa - Μεταλλικά
4-3-2016

FespaM – Εισαγωγή δικτυώματος εύκολα και γρήγορα

Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς γίνεται η εισαγωγή ενός μεταλλικού στεγάστρου με δικτύωμα με το μεταλλικό πρόγραμμα Fespa

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
31-5-2016

Μελέτη επάρκειας τοιχοπληρωμένων πλαισίων για μια στάθμη επιτελεστικότητας (3/3)

Σε αυτό το FespaR video δείτε πώς γίνεται η μελέτη επάρκειας τοιχοπληρωμένων πλαισίων για μια στάθμη επιτελεστικότητας, πώς η συνεκτίμηση των τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη σεισμικών δράσεων φανερώνει τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματά τους.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
31-5-2016

Πώς βρίσκεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μία στάθμη επιτελεστικότητας; (2/3)

Σε αυτό το FespaR video δείτε πως υπολογίζεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μια στάθμη επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., δηλαδή πόσο σεισμό αντέχει το κτίριο, αλλά και πώς οι υπολογισμοί αυτοί παρουσιάζονται στο τεύχος αποτελεσμάτων.

Fespa - ΚΑΝ.ΕΠΕ
20-5-2014

Πώς γίνεται η μελέτη επάρκειας για μια στάθμη επιτελεστικότητας; (1/3)

Ερμηνεύοντας σωστά το διάγραμμα Απαίτησης-Ικανότητας ADRS, έχετε τον απόλυτο έλεγχο της μελέτης στατικής επάρκειας που πραγματοποιείτε.

17-20 από 60