Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

book-cover_B_200x283_v2

FespaT – Φέρουσα τοιχοποιία – Προσομοίωση ισοδύναμου πλαισίου

Στο παρόν βιβλίο θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν ΜΣΕ και ενισχύσεων φέρουσας τοιχοποιίας κατά EC8-3 και ΚΑΔΕΤ με το πρόγραμμα FespaT.

 • Πώς εισάγω σενάζ από Ο/Σ;
 • Πώς προσομοιώνω επιμήκεις τοίχους;
 • Πώς προσομοιώνω τοίχους με μη κανονική διάταξη ανοιγμάτων καθ’ ύψος;
 • Πώς εισάγω πεδιλοδοκούς από λιθοδομή;
 • Πώς πραγματοποιώ ελέγχους εδάφους σε πεδιλοδοκούς από λιθοδομή;
 • Πώς ορίζω τις διαστάσεις υπερθύρων ανάλογα με το είδος της άνω ποδιάς;
 • Πώς προσομοιώνω τοξωτό υπέρθυρο;
 • Πώς εισάγω ξύλινα δάπεδα με διαφραγματική λειτουργία;
 • Πώς προσομοιώνω ξύλινη στέγη για ανάλυση σε σεισμικά φορτία;
 • Πώς εισάγω ενίσχυση λιθοδομής με ενέματα μάζας;