Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Fespa - Παραδείγματα υπολογισμού προσαρτώμενων φορέων χαμηλής μάζας

Fespa- Προσαρτώμενοι φορείς χαμηλής μάζας

Στο παρόν βιβλίο βρείτε δύο παραδείγματα κτιρίων με εύκαμπτα προσαρτήματα (στέγες). Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν μεγάλο πλήθος παρασιτικών ιδιομορφών που αναλώνονται στην ταλάντωση των στεγών και συνεπώς δυσχεραίνει ο αντισεισμικός σχεδιασμός των κυρίως, υποκείμενων φορέων. Το πρόβλημα της εμφάνισης πολλών ιδιομορφών με μικρή συμμετοχή μάζας σε κτίρια με εύκαμπτα προσαρτήματα, αντιμετωπίζεται από το Fespa με την αυτόματη μεταφορά της μάζας από τις στέγες στους υποκείμενους φορείς, με παράλληλη διατήρηση της δυσκαμψίας τους.

Στο πρώτο παράδειγμα παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθόδου σε ένα μεταλλικό βιομηχανικό στέγαστρο διαστάσεων κάτοψης 14×25 m2 το οποίο αποτελείται από 6 τυπικά πλαίσια ανοίγματος 14m τα οποία μορφώνονται με δικτύωμα.
Αναλυτικότερα παρουσιάζονται:

  • Η ιδιομορφική ανάλυση του αρχικού φορέα και η αποτυχία εκπλήρωσης της απαίτησης του 90% της ιδιομορφικής μάζας.
  • Η ενεργοποίηση της μεταφοράς μαζών, η επανεπίλυση και η δραματική μείωση των απαιτούμενων ιδιομορφών που απαιτούνται.
  • Η βελτίωση της ασφάλειας του σχεδιασμού του κτιρίου η οποία αναδεικνύεται μέσω της σύγκρισης των τεμνουσών βάσης.

Στο δεύτερο παράδειγμα παρουσιάζεται υφιστάμενο τριώροφο κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ορθογωνικής κάτοψης 11.70 x 10.50 m2 το οποίο φέρει ξύλινη τετράριχτη στέγη.
Αναλυτικότερα παρουσιάζονται:

  • Η ιδιομορφική ανάλυση του κτιρίου πριν και μετά τη μεταφορά μαζών.
  • Η δραματική μείωση των απαιτούμενων ιδιομορφών για την εκπλήρωση της απαίτησης του 90% της ιδιομορφικής μάζας.
  • Η επίλυση ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας πριν και μετά τη μεταφορά μαζών.
  • Η βελτίωση της ασφάλειας της αποτίμησης στατικής επάρκειας του κτιρίου η οποία αναδεικνύεται μέσω της σύγκρισης των τεμνουσών βάσης και των μετακινήσεων κορυφής.