Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

FespaC - Bdesign - Οδηγός μελέτης με μεθοδολογία όπλισης δοκών

FespaC – BDesign – Οδηγός όπλισης δοκών

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για το σχεδιασμό και την όπλιση των δοκών με τη λειτουργία του B-Design. Το B-Design στο στατικό πρόγραμμα FespaC αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο για το σχεδιασμό και την όπλιση των δοκών, καθώς αντιμετωπίζει τη δοκοσειρά ως ενιαίο σύνολο, βελτιστοποιώντας τη διάταξη των οπλισμών (δοκοσειράς, ανοίγματος και στηρίξεων) με κριτήρια που ορίζονται από το μελετητή ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. όπλιση με έμφαση στην οικονομία, την κατασκευασιμότητα, την ομοιομόρφιση, το μικρό μήκος ράβδων).

Παρουσιάζονται, υπό τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και παραδειγμάτων, κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού δοκών με το B-Design, όπως:

  • Η επιλογή του κατάλληλου τύπου όπλισης (οικονομική/κυρίως οπλισμός δοκοσειράς)
  • Πώς προκύπτουν και από τι επηρεάζονται τα κανονιστικά ελάχιστα και οι απαιτήσεις πλαστιμότητας
  • Ο τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης και μάτισης, καθώς και το κρίσιμο μήκος τυμπάνου
  • Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι του B-Design για την απομείωση της φύρας του οπλισμού
  • Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα εφελκυστικών δυνάμεων για να μειωθεί η τοποθέτηση περιττού οπλισμού