Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

FespaR_FespaT_veltistopoiisi_Pushover_TH_bookcover

Βελτιστοποίηση των αναλύσεων Pushover & Ελ. χρονοϊστορίας

Στο παρόν βιβλίο θα διαβάστε πως να επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους επίλυσης, ώστε να αυξήσετε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Tο πρόγραμμα FespaR & FespaT δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρέμβει με τις παραμέτρους του προγράμματος έτσι ώστε να προσαρμόσει την ανάλυση στις ανάγκες της μελέτης του και να βελτιώσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Οι αρχικές τιμές (default) των παραμέτρων είναι προσεκτικά ρυθμισμένες έτσι ώστε να παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ωστόσο, η φύση της μη γραμμικής ανάλυσης είναι τέτοια, που ορισμένες φορές ο μελετητής καλείται να ρυθμίσει ο ίδιος τις παραμέτρους των αλγορίθμων επίλυσης έτσι ώστε να αυξήσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων επίλυσης ή να αποφύγει περιπτώσεις αριθμητικής αστάθειας και πρόωρου τερματισμού της επίλυσης.

Στο παρόν βιβλίο δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.