Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνας στα σχέδιά σας.

Με την ενσωματωμένη δυνατότητα «Eικόνα» στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι εφικτή η προσθήκη και η περαιτέρω επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο περιβάλλον του Tekton. Η δυνατότητα αυτή βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές όπως:

  • εισαγωγή αεροφωτογραφίας και σχεδίαση επ΄αυτής
  • εισαγωγή παλαιού σκαναρισμένου σχεδίου και επεξεργασία αυτού
  • ένθεση εικόνας σε πινακίδα σχεδίου (πχ. απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου)
  • εισαγωγή φωτογραφίας όψεως κτιρίου και επεξεργασία της
  • επικόλληση αφισών, επιγραφών και υλικών επί των όψεων τρισδιάστατου μοντέλου

Έτσι ο μελετητής μπορεί με ευκολία να αναπαράγει παλαιά ψηφιοποιημένα γραμμικά σχέδια, να ενσωματώνει συνοδευτικές εικόνες στα δισδιάστατα σχέδιά του αλλά και να χρησιμοποιεί εικόνες για να εμπλουτίζει τις φωτορεαλιστικές του απεικονίσεις.

Αποτύπωση Όψης κτιρίου.
Αποτύπωση Όψης κτιρίου.
Ένθεση αρχείου εικόνας σε φωτορεαλισμό.
Ένθεση αρχείου εικόνας σε φωτορεαλισμό.

Εισαγωγή αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου στην κάτοψη.
Εισαγωγή αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου στην κάτοψη.
Επεξεργασία προοπτικού σχεδίου στο πρόγραμμα.
Επεξεργασία προοπτικού σχεδίου στο πρόγραμμα.