Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Μέσα στα σχέδιά σας ένας ολόκληρος κειμενογράφος!

Στο Tekton δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής & επεξεργασίας κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση. Κειμένα και πίνακες παραδοχών / εμβαδών / πληροφοριών / περιγραφών τα οποία είναι απαραίτητα π.χ. σε τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, κλπ εισάγονται με την «Παράγραφο»!

Μέσω της οντότητας «Παράγραφος» μπορείτε να εισάγετε κείμενο στα σχέδιά σας:

  • Copy – Paste από το Word, Excel, PDF
  • Εισαγωγή αρχείου rtf
  • Πληκτρολόγηση του κειμένου στο περιβάλλον του Tekton

Με την οντότητα «Παράγραφος» εισάγεται ένας πλήρως λειτουργικός κειμενογράφος στο περιβάλλον του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton.

Χρησιμοποιείστε την «Παράγραφο» για να μορφοποιήσετε πλήρως τα κείμενά σας, όπως θα κάνατε και με έναν κειμενογράφο τύπου RTF (Extended Font and Paragraph Editing tools).

Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές…
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές…

Copy – paste κειμένου από αρχείο word.
Copy – paste κειμένου από αρχείο word.
Κάθε χαρακτήρας-τμήμα της Παραγράφου μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες εμφάνισης, πχ. τύπο γραμματοσειράς, στυλ, χρώμα, απόσταση μεταξύ χαρακτήρων (διάκενα), οριζόντια διαστολή κλπ.

Η «Παράγραφος» ακόμα δίνει πολλαπλες δυνατότητες στοίχισης του περιεχομένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά σε σχέση με τα περιθώρια, όπως και αυξομείωση των εσοχών σε σχέση με το περιθώριο), καθως και καθορισμού της αποστασης μεταξύ των γραμμών του περιεχομένου (διάστιχο και διάστημα).

Τέλος με την «Παράγραφο» μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Copy – Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.
Copy – Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.
Copy – paste εισαγωγή πίνακα από το excel.
Copy – paste εισαγωγή πίνακα από το excel.