Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

3D Επικοινωνία – Εξαγωγή ως Wavefront OBJ (add-on module)

Εξαγωγή στερεού 3D μοντέλου (αρχείο *.obj) από το αρχείο tek.

Η ευκολία του Tekton στην παραγωγή των σχεδίων σας συνδυάζεται πλέον μέσω του Wavefront OBJ με τις εξελιγμένες φωτορεαλιστικές μηχανές (render engines) που έχουν ενσωματώσει διεθνή λογισμικά. Δε χρειάζεται να χάνετε χρόνο «ξαναστήνοντας» το 3D μοντέλο σας από την αρχή σε κάθε πλατφόρμα.

Το 3D Wavefront OBJ εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ του μελετητή της αρχιτεκτονικής λύσης και του εξειδικευμένου συνεργάτη 3D visualizer.


Τί εξάγεται από το αρχείο *.tek μέσω του πρόσθετου «Εξαγωγή ως Wavefront OBJ»;

 • Αρχείο με format *.obj (wavefront obj). Ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου υποστηρίζεται από προγράμματα τρισδιάστατης επεξεργασίας, όπως 3D StudioMAX, SketchUpPro, Rhino, Blender, κλπ καθώς και προγράμματα φωτορεαλιστικής απεικόνισης, όπως V-ray κλπ.
 • Όλες οι τρισδιάστατες γεωμετρικές οντότητες του Fespa-Tekton. Οι οντότητες που υποστηρίζονται είναι: Επίπεδα, Στέγη, Τοίχος, Ανοίγματα, Γραμμές, Αντικείμενα, Υποστυλώματα, Δοκοί, Πλάκες, Πέδιλα. Εξάγονται σε μορφή επιπέδων, ομαδοποιημένων κατά περίπτωση.
 • Οι βασικές ιδιότητες των υλικών των τρισδιάστατων οντοτήτων (απόχρωση και ιδιότητες φωτισμού της επιφάνειας). Υποστηρίζονται οι ιδιότητες: Χρώμα επιφάνειας (Ka rgb), Συντελεστής φωτεινότητας (Ka rgb), Χρώμα διάχυσης (Kd rgb), Συντελεστής διάχυσης (Kd rgb), Χρώμα ανάκλασης (Ks rgb), Ανάκλαση επιφάνειας (Ks rgb), Δείκτης διάθλασης (Ns). Παράγεται ξεχωριστό αρχείο *.mtl (Wavefront MTL/ materials) συνοδευτικό του αρχείου *.obj

Τεχνικές λεπτομέρειες για την εύκολο χειρισμό του αρχείου *.obj από εξωτερικό πρόγραμμα

 • Mapping: Ενιαία απεικόνιση των συντεταγμένων υφής επιφανειών που αποτελούνται από πολλαπλά πολύγωνα (π.χ. τοίχοι) για την εύκολη υποδοχή σχετικών αρχείων texture
 • Layering/ Grouping: Ομαδοποίηση και ονομασία ομάδων επιπέδων κάθε οντότητας ανά οντότητα με το όνομά της και αριθμό (πχ. Τοίχος: wall_1_1 / όροφος και αριθμός στον όροφο)

  Επιπλέον δυνατότητα εξαγωγής των επιπέδων της οντότητας βάσει του tag αυτής (πχ. τοίχοι: wall_external / για τοίχους που φέρουν tag “wall external”)

Ανταλλαγή 2D πληροφορίας με CAD

Εξαγωγή του tek σε αρχείο DXF AutoCAD 2000 για καλύτερη επικοινωνία με όλα τα σύγχρονα προγράμματα και με την πλατφόρμα e-Άδειες.

Με την ενσωματωμένη δυνατότητα CAD organizer μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο σχέδια και πληροφορίες.

Cad-Organizer-image_1500x843
Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
 • Κείμενα: Διατήρηση των Text Styles (γραμματοσειρές) των κειμένων των διαφόρων οντοτήτων τόσο κατά το dxf out όσο και κατά το dxf in.

  Πλήρης αντιστοίχιση όλων των πληροφοριών σχετικών με τον τύπο (type) και το μέγεθος (size) των γραμματοσειρών (font) μεταξύ των δύο προγραμμάτων προκειμένου να διατηρείται η οπτική ομοιογένεια στο αρχείο.

  Κάθε διαφορετικό είδος κειμένου που εισάγετε στο αρχείο tek σας αντιστοιχίζεται σε ξεχωριστό Text Style στο AutoCAD.

 • Διαστάσεις: Αντιστοίχιση κάθε μορφοποίησης διάστασης του Fespa-Tekton σε ξεχωριστό Dimension Style στο AutoCAD

  Πλήρης αντιστοίχιση όλων των πληροφοριών σχετικών με το στυλ (style) της διάστασης (είδος γραμμής, σήμανση άκρων, κείμενο -τύπος κειμένου και στοίχιση αυτού-, γραμμές οδηγών διάστασης κλπ). Μετατροπή των υψομέτρων σε blocks. Οι διαστάσεις με «Υπολογισμός = Υψόμετρα» μετατρέπονται πλέον σε blocks και καταχωρούνται και στo αντίστοιχo layer με όνομα «level».

 • Είδη γραμμών (linetypes):

  Βελτίωση στον αλγόριθμο μετατροπής των τύπων των γραμμών ώστε το περιεχόμενου του αρχείου tek να είναι πανομοιότυπο οπτικά με το περιεχόμενο του παραγόμενου dxf. Κάθε διαφορετικό είδος γραμμής που εισάγετε στο αρχείο tek σας αντιστοιχίζεται σε ξεχωριστό Linetyle Style στο AutoCAD.

 • Τοπογραφικό: Δομημένη εξαγωγή από το Tekton στο AutoCAD

  Τα σημεία τοπογραφικού του Tekton μετατρέπονται σε points του AutoCAD & οι πολυγραμμές μετατρέπονται σε polylines (αντίστοιχη λειτουργία με τα exports του Κτηματολογίου). Επιπλέον δημιουργούν και καταχωρούνται στα αντίστοιχα layers προκειμένου να είναι ευκολότερος ο χειρισμός τους.

Τα σημεία τοπογραφικού του Tekton μετατρέπονται σε points του AutoCAD
Τα σημεία τοπογραφικού του Tekton μετατρέπονται σε points του AutoCAD