Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Ανταλλαγή πληροφορίας με CAD

Με το CAD organizer μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα.

Μετά τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή των στατικών, των μηχανολογικών, να γίνουν οι προμετρήσεις και όλα αυτά μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας παροχής-πρόσληψης στοιχείων, έτσι ώστε να ενημερώνονται τα σχέδιά σας και εσείς να μπορείτε με βεβαιότητα να προχωρήσετε σε περαιτέρω ανάλυση, σε διαφορετική κλίμακα επεξεργασίας, από την προμελέτη στην μελέτη εφαρμογής. Καθίσταται έτσι εύκολη η διεπιστημονική συνεργασία με έξυπνες, model-based ροές εργασιών μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ τα σφάλματα συντονισμού μπορούν να μειωθούν πρακτικά στο ελάχιστο κατά τη διαδοχή των φάσεων.

Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
Εύκολη συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων.
Εύκολη συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων.