Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τοπογραφικό Διάγραμμα – Ισοϋψείς καμπύλες.

Με την οντότητα «Τοπογραφικό» στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις εξάγονται αυτόματα οι ανάλογοι πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά.

Σημαντικό είναι ότι περιγράφοντας με τρίγωνα το οικόπεδο, προκύπτει το τρισδιάστατο μοντέλο του,από το οποίο στη συνέχεια παράγονται οι τομές εδάφους που χρειάζονται για τη μελέτη.

Έτσι επιτυγχάνονται:

  • Επικοινωνία με γεωδαιτικά προγράμματα και αυτόματη εισαγωγή των σημείων στο χώρο.
  • Παραγωγή πινάκων σημείων
  • Παραγωγή πινάκων εμβαδών
  • 3D και τομές εδάφους

Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.

Για την πληρέστερη σχεδίαση του τοπογραφικού διαγράμματος το Tekton συνεργάζεται αμφίδρομα με το πρόγραμμα «Ισοϋψείς», ένα ανεξάρτητο add-on πρόγραμμα κατασκευής ισοϋψών καμπύλων.

Μετά την εισαγωγή σημείων από αρχείο *.csv ή *.txt. οι ισοϋψείς καμπύλες κατασκευάζονται αυτόματα από το πρόγραμμα «Ισοϋψείς». Στη συνέχεια, το παραγόμενο αρχείο εξάγεται ώς αρχείο *.tek ώστε να είναι δυνατή περαιτέρω επεξεργασία των καμπύλων με το Tekton.

** Το module «Τοπογραφικό» μπορεί να λειτουργήσει και ως add-on module του στατικού προγράμματος Fespa (έκδοση 7.1.Χ.Χ και μεταγενέστερη)

New module Κτηματολόγιο! (add-on, διαθέσιμo στην έκδοση Tekton18)

Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο & ψηφιακή υπογραφή!

Το νέο module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον, το νέο module περιλαμβάνει επέκταση του menu CAD με νέα ειδική διαδικασία μετατροπής του αρχείου *tek σε αρχείο *.dxf με την απαιτούμενη διαστρωμάτωση (layers) καθώς και ενσωματωμένη διαδικασία ελέγχων κατά τη διαδικασία μετατροπής ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του παραγόμενου αρχείου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

button_learn_more