Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Σχεδιάζοντας με το Τρισδιάστατο Μοντέλο.

Ενισχυμένη τρισδιάστατη σύνθεση από το αρχικό στάδιο

  • Δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση,
  • τοπογραφία, παραμετρικές βιβλιοθήκες,
  • περιήγηση,
  • στερεό πραγματικού χρόνου σε ΟpenGL,
  • φωτορεαλισμός ray trace,
  • περιήγηση και ταινίες Avi με ήχο,
  • προμετρήσεις, ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ:

όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνατότητες του αρχιτεκτονικού προγράμματος Tekton

Τρισδιάστατη σχεδίαση στο χώρο (αρχιτ. μελέτη: Α. και Λ. Μαντζουράνη).
Τρισδιάστατη σχεδίαση στο χώρο (αρχιτ. μελέτη: Α. και Λ. Μαντζουράνη).
Αυτόματες τομές και φωτορεαλιστική απεικόνιση από το ίδιο μοντέλο (αρχιτ. μελέτη: Α και Λ. Μαντζουράνη).
Αυτόματες τομές και φωτορεαλιστική απεικόνιση από το ίδιο μοντέλο (αρχιτ. μελέτη: Α και Λ. Μαντζουράνη).

Με τη γέννηση της ιδέας και την δημιουργία των πρώτων σκίτσων, το Tekton προσφέρει την δυνατότητα για ταυτόχρονη επεξεργασία της στο επίπεδο και στο χώρο. Πολλαπλά 3δ εργαλεία υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική σύνθεση από την αρχική σύλληψη ως τη λεπτομέρεια. O χρήστης σχεδιάζει με παραμετρικές αρχιτεκτονικές οντότητες (τοίχους, ανοίγματα, επίπεδα, στέγες, σκάλες) δημιουργώντας έτσι τρισδιάστατο μοντέλο, το οποίο εξελίσσει και πλάθει αλλάζοντας τα ύψη, πάχη, χρώματα, μετατοπίζοντας κενά και πλήρη, ορίζοντας γεωμετρία επιφανειών και υλικά.

Από αυτό εξάγονται όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, δισδιάστατα σχέδια: κατόψεις, όψεις και τομές, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και προμετρήσεις υλικών.

Έτσι, με το Tekton προσφέρεται μια διαφορετική προσέγγιση στη ροή των εργασιών και απλοποιείται ο σχεδιασμός από την προμελέτη ως την εφαρμογή ακόμα και όταν το μοντέλο περιλαμβάνει υψηλό επίπεδο λεπτομερειών.