Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Fespa βιβλία - Ο Υπολογισμός Χωρικών Κατασκευών

Ο Υπολογισμός Χωρικών Κατασκευών

και Τα Μυστικά ενός Προγράμματος

Κεφάλαιο 2 – Δυνατότητες ανάλυσης και διαστασιολόγησης του Fespa.

Το κεφάλαιο αυτό είναι μια γενική περιγραφή των δυνατοτήτων της ανάλυσης και διαστασιολόγησης που διαθέτει το στατικό πρόγραμμα Fespa. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εξοικείωση του μελετητή με τις βασικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνθεση των διαφόρων διαδικασιών της ανάλυσης και διαστασιολόγησης. H σειρά με την οποία επεξηγούνται οι διαδικασίες αυτές είναι η ίδια που συναντούμε συνήθως στη ανάλυση ενός προσομοιώματος οικοδομικού έργου.

Επεξηγούνται οι παρακάτω έννοιες:

 • Γεωμετρία της κατασκευής, κόμβοι και μέλη
 • Καθολικό και τοπικό σύστημα συντεταγμένων
 • Βαθμοί ελευθερίας
 • Μητρώα ακαμψίας
 • Παραμορφώσεις από τέμνουσες δυνάμεις
 • Μέλος επί ελαστικού εδάφους
 • Δείκτης εδάφους Κs
 • Μέτρο ελαστικότητας E
 • Μέτρο διάτμησης G
 • Συνδεσμολογία
 • Στηρίξεις
 • Θερμοκρασιακές μεταβολές
 • Καταναγκασμοί
 • Ιδιότητες μητρώων ακαμψίας
 • Προβλήματα αστάθειας & προσομοίωσης
 • Παραδοχές κατά την ανάλυση των πλακών
 • Πεδιλοδοκοί