Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fepla

Παράδειγμα γενικής κοιτόστρωσης | fepla Βιβλία | LH Λογισμική

Παράδειγμα μελέτης γενικής κοιτόστρωσης εξαώροφου κτιρίου

Στο παρόν παράδειγμα περιγράφεται αναλυτικά η πορεία εργασίας για δημιουργία και επίλυση μιας πλάκας γενικής κοιτόστρωσης με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων fepla. Με το παράδειγμα αυτό ο αναγνώστης:

  • θα εξοικειωθεί με το περιβάλλον εργασίας του fepla
  • ανάγνωση των συντεταγμένων των υποστυλωμάτων της κοιτόστρωσης από το fespa
  • δημιουργία βοηθητικού καννάβου και την προσθήκη επιφανειών
  • τη δημιουργία οπής
  • ανάγνωση των φορτίων των υποστυλωμάτων από το Fespa
  • μετατροπή υποστυλωμάτων σε επιφάνειες
  • την επίλυση και παραγωγή διαγραμμάτων οπλισμών.