Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα προσθήκης με ΚΑΝ.ΕΠΕ. | Fespa R Βιβλίο

FespaR – Παράδειγμα προσθήκης με ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Στο παρόν παράδειγμα γίνεται προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής μετά την προσθήκη, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ και τον EC 8-3. Περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία από την επίλυση και την όπλιση του ορόφου της προσθήκης με τους ισχύοντες κανονισμούς εώς την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.