Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Webinar FespaR – Αποτίμηση χωρίς πυρηνοληψίες με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας – ΚΑΝ.ΕΠΕ.

21 Ιουνίου 2017 | 17:00

ΚΑΝ.ΕΠΕ με γνώση και τεκμηρίωση!

Η LH Λογισμική την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, 17:00, παρουσίασε τις δυνατότητες του module για αποτίμηση με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας που προστέθηκε στο FespaR με την έκδοση (7.2.0.50).

Στην on-line παρουσίαση αυτή παρουσιάστηκε παράδειγμα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ο έλεγχος επάρκειας έγινε με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m και με τη μέθοδο συντελεστή q.

Το webinar απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το πρόγραμμα FespaR για αποτίμηση & ενισχύσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπήμένο στο webinar.

button_deite_webinar_lhlogismiki

Πρόγραμμα:

FespaR_version_17_logo
Παράδειγμα ελέγχου επάρκειας με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας.
(εκτιμώμενη διάρκεια: 60 λεπτά)

Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

  • Πώς μπορώ να αποφύγω τις πυρηνολήψίες επιλέγοντας ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας;
  • Πώς επιλέγεται η τιμή του q σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.;
  • Γιατί υπερτερεί η ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας έναντι της φασματικής ανάλυσης;
  • Γιατί υπερτερεί η μέθοδος m έναντι της μεθόδου q;