Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Νέο Τέκτων Video – Παράδειγμα μοντελοποίησης μονώροφου κτιρίου

Νέο Τέκτων Video – Παράδειγμα μοντελοποίησης μονώροφου κτιρίου

Περιγράφεται ένα σύντομο παράδειγμα μοντελοποίησης ενός μονώροφου κτιρίου με πατάρι στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων. Ταυτόχρονη απεικόνιση του μοντέλου στο επίπεδο και το χώρο.