Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Ανταλλαγή πληροφορίας με CAD

Με το module CAD Organizer, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο Tekton Light, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα.

Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
Εξαγωγή σε μορφή συμβατή με όλες τις πλατφόρμες CAD.
Εύκολη συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων.
Εύκολη συνεργασία μεταξύ όλων των ειδικοτήτων.