Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Εισαγωγή αντικειμένων 3ds στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Τekton 3D Design

Εμπλουτίστε τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σας με αρχεία αντικειμένων τύπου *.3ds, τα οποία είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιοδήποτε αρχείο του Tekton 3D Design και να υποστούν επεξεργασία (μεταφορά, κλιμάκωση κτλ) μέσω των εντολών της οντότητας «Αντικείμενα».

Αντικείμενα 3ds
Αντικείμενα 3ds
Ένθεση αρχείων 3ds σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα
Ένθεση αρχείων 3ds σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα

Ένθεση αρχείων 3ds σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα
Ένθεση αρχείων 3ds σε αρχείο tek, φωτορεαλιστικό αποτέλεσμα

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εμπλουτίσετε τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες αντικειμένων με τις προσωπικές σας συλλογές από διάσημα έπιπλα design ή και με free-to-download libraries που μπορείτε να βρείτε κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο.