Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Υλικά & Υφές

H απόδοση υλικών και φωτισμών στο Tekton 3D Design είναι εύκολη και γρήγορη. Με την ολοκλήρωση του τρισδιάστατου μοντέλου, ολοκληρώνεται και η επιλογή απόδοσης υλικών στις επιφάνειες που το αποτελούν μιας και οι ιδιότητες αυτές έχουν αποδοθεί ήδη μέσω παραμέτρων των αντίστοιχων οντοτήτων.

Παράμετροι απόδοσης υφής των υλικών.
Παράμετροι απόδοσης υφής των υλικών.
Τρισδιάστατη γεωμετρία επιφάνειας (fractal imaging) και υπέρθεση εικόνας υλικού (texture mapping).
Τρισδιάστατη γεωμετρία επιφάνειας (fractal imaging) και υπέρθεση εικόνας υλικού (texture mapping).

Παραδείγματα απόδοσης διαφορετικών υλικών.
Παραδείγματα απόδοσης διαφορετικών υλικών.
Παραδείγματα απόδοσης διαφορετικών υλικών.
Παραδείγματα απόδοσης διαφορετικών υλικών.

Η τρισδιάστατη γεωμετρία μας επιφάνειας (πλακίδια, τούβλο, ξύλο, κεραμίδι κλπ) αποδίδεται μέσω του fractal imaging. Ακόμα με τη μέθοδο surface mapping επιτυγχάνεται η υπέρθεση εικόνας υλικού (texture) τύπου bmp σε επιλεγμένη επιφάνεια. Στις βιβλιοθήκες του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton 3D Design υπάρχουν πολλές προεπιλεγμένες εικόνες, για τον καθορισμό των υλικών των επιφανειών. Προσθέστε σε αυτές τις δικές σας και δημιουργήστε διαφορετικές δυνατότητες παρουσίασης.

Για την περαιτέρω ρεαλιστική απόδοση της υφής των υλικών πειραματιστείτε με τις παραμέτρους ανάκλαση, καθρεπτισμό, διάθλαση, διαφάνεια και στιλπνότητα ή επιλέξτε μια από τις «έτοιμες ιδιότητες επιφάνειας».

Ηλιασμός και τεχνητός φωτισμός

Τα VR σκηνικά σας τελειοποιούνται και αναδεικνύονται, με την προσθήκη φωτεινών πηγών. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton 3D Design δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παραμετρικοποιήσει τόσο τα χαρακτηριστικά του ηλιακού όσο και του τεχνητού φωτός.

Οι παράμετροι του ηλιασμού χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θέσης του ήλιου για το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, προκειμένου ο μελετητής να έχει μια ρεαλιστική εικόνα για τα ηλιακά κέρδη που μπορεί να αποκομίσει η μελέτη του σε δεδομένο οικόπεδο.

Όσον αφορά τον τεχνητό φωτισμό, σας χρησιμοποιώντας συνδυασμούς από τις κατηγορίες φωτιστικών πηγών του προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που θα προβάλλει τη μελέτη σας.

Αλλάζοντας το είδος των φωτεινών πηγών αλλάζει το virtual σκηνικό σας.
Αλλάζοντας το είδος των φωτεινών πηγών αλλάζει το virtual σκηνικό σας.
Παράδειγμα απόδοσης γωνιακού φωτισμού κόκκινου χρώματος.
Παράδειγμα απόδοσης γωνιακού φωτισμού κόκκινου χρώματος.

Μελέτη σκιασμού με το Τέκτων. Απεικονίστε ρεαλιστικά τις εριμμένες σκιές του κτιρίου σας για δεδομένο τόπο και χρονική στιγμή μέσα από τις παραμέτρους ηλιασμού του προγράμματος.
Μελέτη σκιασμού με το Τέκτων. Απεικονίστε ρεαλιστικά τις εριμμένες σκιές του κτιρίου σας για δεδομένο τόπο και χρονική στιγμή μέσα από τις παραμέτρους ηλιασμού του προγράμματος.
Κίνηση των σκιών στη διάρκεια μιας ημέρας
Κίνηση των σκιών στη διάρκεια μιας ημέρας