Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνας στα σχέδιά σας.

Με την οντότητα «Eικόνα» στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light είναι εφικτή η ενσωμάτωση και η περαιτέρω επεξεργασία αρχείων εικόνας (*.bmp, *.jpg) στο περιβάλλον του Tekton Light. Η δυνατότητα αυτή βρίσκει πολυάριθμες εφαρμογές όπως:

  • εισαγωγή αεροφωτογραφίας και σχεδίαση επ΄αυτής,
  • εισαγωγή παλαιού σκαναρισμένου σχεδίου και επεξεργασία αυτού,
  • ένθεση εικόνας σε πινακίδα σχεδίου (πχ. απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου),
  • εισαγωγή φωτογραφίας όψεως κτιρίου και επεξεργασία της.

Έτσι ο μελετητής μπορεί με ευκολία να αναπαράγει παλαιά ψηφιοποιημένα γραμμικά σχέδια και να ενσωματώνει συνοδευτικές εικόνες στα δισδιάστατα σχέδιά του.

Χρήσιμη δυνατότητα για τα σχέδια τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013), τα τοπογραφικά και τα διαγράμματα δόμησης (Ν. 4030/2010).

Αποτύπωση Όψης κτιρίου.
Αποτύπωση Όψης κτιρίου.
Εισαγωγή αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου στην κάτοψη.
Εισαγωγή αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου στην κάτοψη.

Αποτύπωση κάτοψης.
Αποτύπωση κάτοψης.
Εισαγωγή φωτογραφιών σε τοπογραφικό διάγραμμα.
Εισαγωγή φωτογραφιών σε τοπογραφικό διάγραμμα.