Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Γραμμικά εργαλεία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων γραμμικών σχεδίων

Οδηγός & σημεία έλξης

Ο «Οδηγός» στο Tekton Light είναι το βασικό βοηθητικό εργαλείο για την ευκολία σχεδίασης στην κάτοψη. Η κατασκευή οδηγών αποτελεί την βάση για την τοποθέτηση όλων των στοιχείων του σχεδίου σε έναν όροφο. Το Tekton Light σας δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής των οδηγών – περασιών από οικοδομή σε οικοδομή ή από όροφο σε όροφο για να έχετε κοινή βάση για τα σχέδιά σας.

Οι τομές των ορθογώνιων ή λοξών περασιών – οδηγών παράγουν σημεία έλξης (snap points) τα οποία σας βοηθάνε να τοποθετήσετε με ακρίβεια τα στοιχεία σχεδίασης στην κάτοψή. Τα σημεία έλξης μπορούν να δημιουργηθούν είτε σε σταθερές αποστάσεις, είτε σε οποιαδήποτε θέση είναι χρήσιμη για τη σχεδίαση.

Γραμμή , Τόξο, Καμπύλη,

Η «Γραμμή», το «Τόξο» και η «Καμπύλη» είναι τα τρία γραμμικά εργαλεία του Tekton Light με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμικά σχέδια. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την σχεδίαση οποιουδήποτε σχήματος μπορεί να σχεδιαστεί με κανόνα και διαβήτη.

Η επεξεργασία των σχεδίων είναι μια εύκολη διαδικασία χάρη στα διάφορα χρώματα, τύπους & πυκνότητες γραμμών, τόξων και καμπύλων που είναι διαθέσιμα στο Tekton Light.

Γραμμή

Με τη «Γραμμή», μπορείτε να σχεδιάσετε ευθύγραμμα τμήματα στην κάτοψή σας. Τα άκρα των γραμμών είναι σημεία έλξης. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα σχεδίασης άκρων γραμμών, με διάφορα σύμβολα, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε και να προσδιορίσετε το μέγεθός τους.

Τόξο

Με το «Τόξο», μπορείτε να σχεδιάσετε τόξα, ημικύκλια και κύκλους. Τα σημεία έλξης τους είναι το κέντρο τους και τα δύο άκρα τους. Ένα τόξο μπορείτε να το διασπάσετε σε επιμέρους τμήματα, αν το τμήσετε με κάποιο άλλο τόξο, ή μια γραμμή.

Δυνατότητα σχεδίασης άκρων γραμμών, με διάφορα σύμβολα & δυνατότητα σήμανσης κατα μήκος της γραμμής.
Δυνατότητα σχεδίασης άκρων γραμμών, με διάφορα σύμβολα & δυνατότητα σήμανσης κατα μήκος της γραμμής.
Τόξα στο Tekton Light
Τόξα στο Tekton Light

Καμπύλες με το Tekton Light
Καμπύλες με το Tekton Light
Καμπύλη

Με την «Καμπύλη», μπορείτε να σχεδιάσετε κλειστές ή ανοιχτές καμπύλες γραμμές. Οι καμπύλες αυτέ περνάνε πάνω ή κοντά από ένα σύνολο σημείων τα οποία επηρεάζουν και την τελική τους μορφή.

Οι καμπύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία ισοϋψών γραμμών σε τοπογραφικά σχέδια.

Διαστάσεις

Οι διαστάσεις στο Tekton Light είναι γραμμικά στοιχεία που περιγράφουν σχηματικά την απόσταση ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα σημεία. Μπορείτε να επιλέξετε από μία σειρά διαφορετικών τύπων γραμμών διαστάσεων αλλά και από πολλαπλά σύμβολα άκρων διαστάσεων. Οι διαστάσεις εμφανίζονται με οδηγούς για χάραξη κανάβου.

Εισαγωγή «έξυπνων» διαστάσεων στο Tekton Light
Εισαγωγή «έξυπνων» διαστάσεων στο Tekton Light
Διαφορετικές επιλογές σήμανσης άκρων διαστάσεων στο Tekton Light
Διαφορετικές επιλογές σήμανσης άκρων διαστάσεων στο Tekton Light

Έχετε τη δυνατότητα στοίχισης των διαστάσεων, διάσπασής τους σε περισσότερες από μια αλλά και ένωσης τους.

Το κείμενο των διαστάσεων μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το μετακινήσετε στη θέση που θέλετε να εμφανίζεται.

Γραμμοσκιάσεις

Η γραμμοσκίαση είναι ένα κυρτό ή μη κυρτό πολύγωνο, του οποίου το εσωτερικό περιέχει ένα επαναλαμβανόμενο κανονικό γεωμετρικό σχήμα. Μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμοσκιάσεις διάφορων τύπων (τοίχος, μπετόν, πλακάκια κ.λπ.), όπως και Raster διαφόρων τύπων.