Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Απαλλαγή από ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε προσθήκη σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β

Για κτίριο (κατοικία) του οποίου η στατική μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τον ΝΕΑΚ/ΝΕΚΩΣ.

Υπολογισμός τέμνουσας βάσης στην υπάρχουσα κατάσταση.

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
  Κτίριο > Γενικά > Κανονισμός σκυροδέματος = Νέος (95)
  Κτίριο > Γενικά > Αντισεισμικός κανονισμός = Νέος (95)
 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Φάσμα > Σεισμική ζώνη = η τιμή της περιοχής μας (π.χ. 1)
  Κτίριο > Φάσμα > Συντ. σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους α = η τιμή της περιοχής μας (π.χ. 0.12)
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής σπουδαιότητας IΙ = 1.00
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς q = 3.50
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής θεμελίωσης θ = 1.00

Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

 • Εισαγωγή όλου του φορέα (συμπεριλαμβάνονται και οι προβλέψεις).
 • Υλικά ορόφων σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη.
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Επίλυση Κτιρίου» της «Επίλυσης».
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Τεύχος» της «Επίλυσης» για να ανοίξει το τεύχος αποτελεσμάτων.

Βρίσκουμε την τέμνουσα βάσης για τις σεισμικές φορτίσεις, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθεί.

Για γωνία σεισμού 0.00
Για γωνία σεισμού 0.00
Για γωνία σεισμού 90.00
Για γωνία σεισμού 90.00

Ve = max[246.6, 241.3] = 246.6 kN

Υπολογισμός της τέμνουσας βάσης μετά την προσθήκη.

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους στην καρτέλα «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Γενικά > Κανονισμός σκυροδέματος = EC2
  Κτίριο > Γενικά > Αντισεισμικός κανονισμός = EC8
  Κτίριο > Γενικά > Εθνικό προσάρτημα = [GR-Ελλάδα]

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Φάσμα > Σεισμική ζώνη = η τιμή της περιοχής μας (π.χ. Ζ1)
  Κτίριο > Φάσμα > Μέγιστη εδαφική = η τιμή της περιοχής μας (π.χ. 0.16)
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής σπουδαιότητας ΙI = 1.00
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής τοπογραφίας Sτ = 1.00
  Κτίριο > Φάσμα > Συντελεστής εδάφους S = 1.00

Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Γενικά» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Φάσμα» της οντότητας «Κτίριο».

 • Δίνουμε τις παρακάτω τιμές στις παραμέτρους της καρτέλας «Συντελεστής q» της οντότητας «Κτίριο».

  Κτίριο > Συντελεστής q > Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς q[x,z] = 2,30

 • Τα υλικά των ορόφων τροποποιούνται σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Επίλυση Κτιρίου» της «Επίλυσης».
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Απαίτηση Ικανοτικού Ελέγχου, Έλεγχοι στρεπτικής ακαμψίας & κανονικότητας» της «Επίλυσης».
 • Κάνετε κλικ στην εντολή «Τεύχος» της «Επίλυσης» για να ανοίξει το τεύχος αποτελεσμάτων.

  Στους «Γενικούς ελέγχους δομήματος» βρίσκουμε την δυσμενέστερη τέμνουσα βάσης από όλες τις σεισμικές φορτίσεις.

Οι παράμετροι της καρτέλας «Συντελεστής q» της οντότητας «Κτίριο».
Οι παράμετροι της καρτέλας «Συντελεστής q» της οντότητας «Κτίριο».
Η τέμνουσα βάσης τυπώνεται στους «Γενικούς ελέγχους δομήματος» στο τεύχος αποτελεσμάτων.
Η τέμνουσα βάσης τυπώνεται στους «Γενικούς ελέγχους δομήματος» στο τεύχος αποτελεσμάτων.

Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει:
Vn/Ve,u = 440.33/246.60 = 1.79 < 1.25 !

Αν δεν ισχύει τροποποιούμε κατάλληλα κτίριο (μειώνοντας κατάλληλα τον αριθμό των ορόφων της πρόβλεψης ή και μειώνοντας ταυτόχρονα την κάτοψη τους μέχρι να ισχύει η παραπάνω ανισότητα).