Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα οπλισμών

Γιατί το Fespa αλλάζει τις επιλογές μου στις διαμέτρους οπλισμού των δοκών;

Λόγω ανεπαρκούς μήκους αγκύρωσης

Tut_54_kanones_agirosis
Όπλιση της δοκού χωρίς και με εφαρμογή κανόνων αγκυρωσής

Παράμετροι οπλισμού

  • Διαθέσιμες διάμετροι οπλισμού ≥ Φ14 και Ελάχιστος αριθμός ράβδων κάτω = 4
  • Στην δεξιά εικόνα η δοκός οπλίζεται με Φ12 γιατί το πλάτος αγκύρωσης είναι b=0,25 μ.

Ο έλεγχος για τα μήκη αγκύρωσης γίνεται με την παράμετρο «Εφαρμογή κανόνων αγκύρωσης».

Η παράμετρος αυτή ορίζεται:

  • Για όλες τις δοκούς του κτιρίου από: «Κτίριο > Οπλισμός > Εφαρμογή κανόνων αγκύρωσης».
  • Για όλες τις δοκούς ενός ορόφου από: «Όροφος > Οπλισμός > Εφαρμογή κανόνων αγκύρωσης».
  • Για κάθε δοκό ξεχωριστά από: «Δοκός > Οπλισμός > Εφαρμογή κανόνων αγκύρωσης».

Όταν η παράμετρος έχει την τιμή ΝΑΙ, το πρόγραμμα ελέγχει αν το διαθέσιμο ανα περίπτωση βάθος αγκύρωσης επαρκεί για να αγκυρωθούν τα σίδερα κάθε δοκού. Στην περίπτωση που το απαιτούμενο βάθος αγκύρωσης δεν επαρκεί για την επιλεγμένη από το χειριστή διάμετρο, το πρόγραμμα επιλέγει από τις ράβδους που επαρκεί η αγκύρωσή τους, αυτήν που δίνει τη βέλτιστη όπλιση.

Αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που το πρόγραμμα χρειαστεί να επιλέξει διάμετρο που έχει εξαιρέσει ο χειριστής από τις διαθέσιμες διαμέτρους της δοκού. Ελάχιστη χρησιμοποιούμενη διάμτρος είναι το Φ12.


Σημείωση

Τα απαιτούμενα μήκη αγκύρωσης σε έμμεσες στηρίξεις (δοκός επί δοκού) υπολογίζονται μικρότερα κατά 5Φ, αφού η συγκεκριμένη διάταξη (ΕΚΩΣ 2000, §18.3.5) αφορά τα στοιχεία με ΑΑΠ. Οι έμμεσες στηρίξεις δεν είναι θέσεις με ΑΑΠ γιατί εκεί δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί κάποιου είδους πλαστική άρθρωση (πιθανή ή ενδεχόμενη).