Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Γιατί χρειάζονται δύο ηV, (τα ηV και ηV,G);

Για να είμαστε πάντα προς την πλευρά της ασφάλειας:

 • Για την επιλογή του q πρέπει να χρησιμοποιούμε το ηV του Ευρωκώδικα.
 • Για την απαλλαγή από τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων και τον έλεγχο τοπικής επίδρασης τοιχοπληρώσεων πρέπει να χρησιμοποιούμε το ηV,G του Ελληνικού Προσαρτήματος.
Ευρωκώδικας Ελληνικό Προσάρτημα
nV=ΣVτοιχωμ/ΣVβάσης nV,G=ΣVτοιχωμ (lW≥lοριακό)/ΣVβάσης
Microsoft Word - equations.doc
nV ≥ nV,G

“Οταν το nV χρησιμεύει για:

1. Επιλογή q μεγαλύτερα nV → μικρότερα q

 • χρήση ηV υπέρ της ασφάλειας
 • χρήση nV,G κατά της ασφάλειας
2. Κριτήριο ικανοτικού ελέγχου κόμβων
μεγαλύτερα nV → απαλλαγή

 • χρήση ηV,G υπέρ της ασφάλειας
 • χρήση nV κατά της ασφάλειας
3. Κριτήριο για υπολογισμό τοπικής επίδρασης τοιχοπληρώσεων
μεγαλύτερα nV → απαλλαγή

 • χρήση ηV,G υπέρ της ασφάλειας
 • χρήση nV κατά της ασφάλειας

Εκτύπωση στο τεύχος αποτελεσμάτων

Μέσω της παραμέτρου «Κτίριο > Σκυρόδεμα > Υπολογισμός και εκτύπωση ηV» μπορεί να επιλέξει ο χρήστης ποιο ηV θα υπολογισθεί και θα εκτυπωθεί στην ενότητα Γενικοί έλεγχοι δομήματος:

nV Ευρωκώδικα και nV,G Ελλην. προσαρτήματος Εκτυπώνονται δύο πίνακες
(nV και nV,G)
nV,G Ελληνικού προσαρτήματος Εκτυπώνεται ένας πίνακας
(nV,G)
nV Ευρωκώδικα Εκτυπώνεται ένας πίνακας
(nV)