Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πώς παραλαμβάνονται οι δράσεις, στην περίπτωση που χρησιμοποιώ λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης;

Κατακόρυφα φορτία (Ι.Β., Χιόνι, κτλ.)
Η παραλαβή των κατακόρυφων φορτίων γίνεται από τις τεγίδες και μέσω αυτών μεταβιβάζονται στα υποστυλώματα και στη συνέχεια στο έδαφος.

λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης
Σχήμα 1: Παραλαβή των κατακόρυφων φορτίων από τις τεγίδες.

Οριζόντια φορτία (Σεισμός, άνεμος, κτλ.)
Οι λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης, λόγω της μικρής διατομής τους, δεν είναι στην πράξη δυνατόν να συμμετάσχουν στο σύστημα δυσκαμψίας εντός του επιπέδου της στέγης.
Στην περίπτωση αυτή η παραλαβή της καταπόνησης γίνεται μόνο μέσω των οριζόντιων διαγώνιων συνδέσμων.

λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης
Σχήμα 2: Παραλαβή των οριζόντιων φορτίων από τους οριζόντιους διαγώνιους συνδέσμους.