Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Ποιες μορφές στέγης υποστηρίζονται, κατά τον αυτόματο υπολογισμό φορτίων ανέμου;

Για τον καθορισμό των ζωνών του ανέμου στη στέγη χρησιμοποιείται το περιγεγραμμένο ορθογώνιο σχήμα της κάτοψης. Οι διαστάσεις της κάτοψης είναι δυνατό να υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα βάσει των συντεταγμένων των περιμετρικών κόμβων του μοντέλου.

μορφές στέγης
Σχήμα 1: Το περίγραμμα της στέγης σε κάτοψη. Μικρές αποκλίσεις από την ορθογωνική μορφή λαμβάνονται υπόψη κατά προσέγγιση. Υποστηρίζεται διάταξη στους καθολικούς άξονες.

Υποστηρίζονται:
Κλειστά κτίρια (με τοίχους) με στέγες (οριζόντιες, μονόρριχτες ή δίρριχτες) και ισοκατανεμημένα ανοίγματα.

<b>Σχήμα 2:</b> Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φορτίων ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 για επίπεδες, μονοκλινείς και δικλινείς στέγες.
Σχήμα 2: Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φορτίων ανέμου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 για επίπεδες, μονοκλινείς και δικλινείς στέγες.
<b>Σχήμα 3:</b> Αυτόματος υπολογισμός του πλάτους επιρροής και της κλίσης της στέγης.
Σχήμα 3: Αυτόματος υπολογισμός του πλάτους επιρροής και της κλίσης της στέγης.