Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Μελέτη στατικής επάρκειας (ΜΣΕ) με σεισμό εποχής και ΚΑΝΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ 1643/ 11-05-2018, το σεισμικό φορτίο λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

ΦΕΚ 1643/ 11-05-2018
Εικόνα 1: ΦΕΚ 1643/ 11-05-2018, άρθρο 3

Αυθαίρετα < 1995 (κατηγορία Ι)

Έτσι λοιπόν, για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης μπορεί να αντικατασταθεί το φάσμα απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης του ΚΑΝ.ΕΠΕ. με ένα νέο φάσμα απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης όπως προσδιορίζεται στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 455/25-02-2014.

ΦΕΚ455
Σχήμα 1: Φάσμα απόκρισης για τις οριζόντιες σεισμικές συνιστώσες.

Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται στο Fespa ώστε το φάσμα απόκρισης ΕC8 να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του ΦΕΚ 455/25-02-2014 είναι:

 • Κτίριο > Φάσμα > Κατηγορία εδάφους = Α (έτσι ώστε S=1,0)
 • Κτίριο > Φάσμα > Χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος (ΤΒ=0.01, ΤC=1.2, TD=4.0)
 • Κτίριο > Φάσμα > Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αgR
 • agR_ΦΕΚ455
  Εικόνα 2: Δείτε αναλυτικά πώς προκύπτει η παραπάνω σχέση στην §2.1.2 του εγχειριδίου «Παράδειγμα αποτίμησης της Φ.Ι. σεισμόπληκτου κτιρίου».

  Αυθαίρετα κατηγορίας Ι
  Σχήμα 2: Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται ώστε το φάσμα απόκρισης EC8 να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 455/25-02-2014.

  Τιμές-οριζόντιας-επιτάχυνσης-Σχεδιασμού-κτιρίων-κατηγορίας-Ι
  Πίνακας 1: Τιμές οριζόντιας επιτάχυνσης σχεδιασμού α*/g κτιρίων κατηγορίας Ι (ΦΕΚ 455/25-02-2014, Πίνακας 3).

  Παράδειγμα
  Για ε=0.12, ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (π.χ. Κεφαλλονιά) και σπουδαιότητα κτιρίου ΙΙ που χτίστηκε πριν το 1985, έχουμε:
  αgR = α*x1,5/2,5 = 0,21×1,5/2,5 = 0,126

  Για αντίστοιχο κτίριο που χτίστηκε μετά το 1985:
  αgR = α*x2,0/2,5 = 0,21×2,0/2,5 = 0,168

  Αυθαίρετα > 1995 (κατηγορία IΙ)

  Σύμφωνα με την §2.2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 455/25-02-2014, για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης, δεν υιοθετείται το φάσμα απόκρισης σε όρους επιτάχυνσης του ΕC8-1 που χρησιμοποιείται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ., αλλά το φάσμα όπως παρουσιάζεται στους αντίστοιχους αντισεισμικούς κανονισμούς (ΝΕΑΚ & ΕΑΚ).

  Αυθαίρετα κατηγορίας ΙΙ
  Σχήμα 3: Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται ώστε το φάσμα απόκρισης EC8 να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 455/25-02-2014.

  Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται στο Fespa ώστε το φάσμα απόκρισης ΕC8 να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του ΦΕΚ 455/25-02-2014 είναι:

 • Κτίριο > Φάσμα > Κατηγορία εδάφους = Α (έτσι ώστε S=1,0)
 • Κτίριο > Φάσμα > Χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος (ΤΒ=T1,EAK, ΤC=T2,EAK, TD=4.0)
 • Κτίριο > Φάσμα > Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αgR
 • agR_II_ΦΕΚ455
  Εικόνα 3: Δείτε αναλυτικά πώς προκύπτει η παραπάνω σχέση στην §2.1.2 του εγχειριδίου «Παράδειγμα αποτίμησης της Φ.Ι. σεισμόπληκτου κτιρίου».

  Παράδειγμα
  Για κατηγορία σπουδαιότητας II (γΙ=1,0) και για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (αgR=0,36) έχουμε:
  αg = 0,36*x1,0 = 0,36