Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Ποιά τα είδη των μεταλλικών μελών στο Fespa;

Μέλη από δομικό χάλυβα:

Είδος μέλους Στατική ιδιότητα Χρήση Έλεγχος
Γενικό μέλος (μεταλλικό) Μπορεί να φέρει ροπές στα άκρα και άκαμπτες απολήξεις. Γενική Όλοι οι έλεγχοι
Ράβδος δικτυώματος Αμφιαρθρωτό μέλος, θλιβόμενο ή εφελκυόμενο, χωρίς άκαμπτες απολήξεις. Δικτυώματα εν γένει. Εφελκυσμός, κεντρική θλίψη.
Μη πλάστιμο μέλος.
Ελκυστήρας Αμφιαρθρωτό, μόνο εφελκυόμενο, χωρίς άκαμπτες απολήξεις. Μόνο σε θέσεις εξασφαλισμένης εφελκυστικής λειτουργίας. Εφελκυσμός.
Μη πλάστιμο μέλος.
tegida_v5
Τεγίδα
Στοιχείο θερμής έλασης. Κατάλληλο για κάλυψη στέγης (τεγίδα) ή τοίχων (μηκίδα). Μπορεί να φέρει ροπές στα άκρα και άκαμπτες απολήξεις. Όλοι οι έλεγχοι.
Μη πλάστιμο μέλος
oriz_diagwnios_syndesmos_v6
Οριζόντιος διαγώνιος σύνδεσμος
Αμφιαρθρωτός εφελκυόμενος ή θλιβόμενος χωρίς εκκεντρότητες συνδεσμολογίας. Δεν διαθέτει άκαμπτες απολήξεις. Όταν τοποθετείται κομβοέλασμα στο μέσον του, τα μέλη θα πρέπει να περιγραφούν με το πλήρες μήκος τους (χωρίς λοιπό κόμβο) και συντελεστή καθαρού μήκους λυγισμού α0 ίσο με 0.5. Αντιανέμιος σύνδεσμος ακαμψίας (οριζόντιος). Δεν πρέπει να τοποθετηθεί λοιπός κόμβος στο μέσον του. Ελέγχονται με εφελκυστικό αξονικό φορτίο.
Μη πλάστιμο μέλος.
kat_diagwnios_syndesmos_v6
Κατακόρυφος διαγώνιος σύνδεσμος χωρίς εκκεντρότητα
Αμφιαρθρωτός εφελκυόμενος ή θλιβόμενος χωρίς εκκεντρότητες συνδεσμολογίας. Δεν διαθέτει άκαμπτες απολήξεις. Όταν τοποθετείται κομβοέλασμα στο μέσον του, τα μέλη θα πρέπει να περιγραφούν με το πλήρες μήκος τους (χωρίς λοιπό κόμβο) και συντελεστή καθαρού μήκους λυγισμού α0 ίσο με 0.5. Αντισεισμικός σύνδεσμος (κατακόρυφος) σε χιαστί διάταξη του αυτού ή γειτονικού φατνώματος. Αποτελούν πλάστιμα στοιχεία και μεταβιβάζουν γov∙Ω στις δοκούς & στα υποστυλώματα. Ελέγχεται σε εφελκυσμό και λυγηρότητα. EC8-1 §6.7.
V_Λ_v6
Κατακόρυφος σύνδεσμος τύπου V ή Λ
Αμφιαρθρωτό θλιβόμενο η εφελκυόμενο, χωρίς άκαμπτες απολήξεις. Πλάστιμα στοιχεία, μεταβιβάζουν γov∙Ω. Ελέγχονται σε εφελκυσμό, θλίψη και λυγηρότητα. EC8-1 §6.7.
zygwma_me_Λ_v6
Ζύγωμα με σύνδεσμο V ή Λ
Δοκός. Δοκός που συνδέεται με αντισεισμικό σύνδεσμο Λ ή V χωρίς εκκεντρότητα. Ελέγχεται ικανοτικά βάσει των αντοχών συνδέσμων σε εφελκυσμό και λυγισμό.
dokos_syzeyxis_v6
Σεισμικός σύνδεσμος με εκκεντρότητα
(δοκός σύζευξης)
Δοκός. Φέρει ροπές και τέμνουσες στα άκρα. Τμήμα του ζυγώματος μεταξύ των ράβδων δικτυώματος. Πλάστιμο στοιχείο, μεταβιβάζει γov∙Ω στα διαγώνια μέλη και στα υποστυλώματα. Όλοι οι έλεγχοι. EC8-1 §6.8.
syndesmos_V_Λ_v6
Κατακόρυφος σύνδεσμος τύπου V ή Λ με εκκεντρότητα
(εισάγεται ως ράβδος δικτυώματος)
Αμφιαρθρωτό θλιβόμενο ή εφελκυόμενο, χωρίς άκαμπτες απολήξεις. Μη πλάστιμα στοιχεία, δέχονται γov∙Ω αλλά δεν μεταβιβάζουν σε δοκούς & υποστυλώματα. Ελέγχονται σε εφελκυσμό & θλίψη. EC8-1 §6.8.
prosom_diafragm_v6
Προσομοίωσης διαφράγματος
Αμφιαρθρωτή, ειδικά αδρανειακά μεγέθη ώστε να εξασφαλίζεται η δυσκαμψία του διαφράγματος. Δεν διαθέτει άκαμπτες απολήξεις. Προσομοίωση διαφραγματικής λειτουργίας όταν δεν εισάγονται πλάκες σκυροδέματος στο μοντέλο, ούτε πλακοδοκοί μεγάλης ακαμψίας Ιy. Δεν ελέγχεται.
Δεσμική χάλυβα Δοκός ανωδομής με ειδικά αδρανειακά μεγέθη για μεγάλη κατακόρυφη ακαμψία. Δεν ελέγχεται.
tegida_v5
Λεπτότοιχη τεγίδα ψυχρής έλασης
Μέλος κατάλληλο για κάλυψη στέγης (τεγίδα) ή τοίχων (μηκίδα). Μπορεί να φέρει ροπές στα άκρα και άκαμπτες απολήξεις. Όλοι οι έλεγχοι, αλλά χωρίς αξονική δύναμη.
Μη πλάστιμο μέλος.