Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πού φαίνεται ο αντισεισμικός αρμός;

Τα αποτελέσματα υπολογισμού του αντισεισμικού αρμού βρίσκονται στο Τεύχος «Αποτελέσματα Επίλυσης > Χωρικές επαλληλίες των σεισμικών διευθύνσεων».

Tut_9_armos
Aποτελέσματα υπολογισμού του αντισεισμικού αρμού στο Τεύχος

Η μεγαλύτερη από τις τιμές ds (Σδmax, όταν έχουμε κάνει επίλυση με τον Ελληνικό κανονισμό) που προκύπτουν είναι ο αντισεισμικός αρμός του κτιρίου σε εκατοστά.

Κατά τον EC8-1 (§4.4.2.7), θα πρέπει η απόσταση από τη γραμμή ιδιοκτησίας να είναι μεγαλύτερη από:

\(d_s\) γενικά
\(\sqrt{d_{s1}^2+d_{s2}^2}\) όταν τα κτίρια ανήκουν στην ίδια ιδιοκτησία, όπου ds1 & ds2 είναι οι μέγιστες οριζόντιες μετακινήσεις των δύο κτιρίων στην αντίστοιχη στάθμη
\(0,70*d_s\) αντίστοιχα για τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν οι στάθμες των ορόφων του υπό μελέτη κτιρίου ταυτίζονται με εκείνες του παρακείμενου κτιρίου
\(0,70*\sqrt{d_{s1}^2+d_{s2}^2}\)

Κατά τον ΕΑΚ (Διορθώσεις, ΦΕΚ423, 12/04/02), σε περίπτωση που το γειτονικό κτίριο δεν διαθέτει αρμό, τότε η τιμή του αντισεισμικού αρμού του κτιρίου θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με √2 = 1.414.

Αν θέλουμε να διορθώσουμε τον αρμό κάνουμε διπλό κλικ πάνω στην τιμή και πληκτρολογούμε στο παράθυρο «διόρθωση κειμένου» που ανοίγει τη νέα τιμή. Πρέπει μετά τη διόρθωση να φροντίσουμε να μην υπάρχει στα υπόλοιπα σημεία των αποτελεσμάτων μεγαλύτερη τιμή για τον αντισεισμικό αρμό. Για ευκολότερη αναζήτηση των σημείων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή «Ανεύρεση κειμένου» (εικονίδιο με τα κιάλια).