Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς αλλάζω την ομάδα δ των κόμβων ενός ορόφου;

Εντολή «Ομάδα δ επιλεγμένων» του Λοιπού Κόμβου

Με την εντολή «Ομάδα δ επιλεγμένων», icon_delta, όλοι (ή ορισμένοι) κόμβοι ενός ορόφου τοποθετούνται μαζικά στην επιθυμητή ομάδα διαφράγματος.

Αν το πρόγραμμα, πριν την επίλυση του χωρικού, διαπιστώσει πρόβλημα στην ονοματολογία των ομάδων δ, εμφανίζει μήνυμα (βλέπε Εικόνα 15.1). Για την διόρθωση του προβλήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε οι πίνακες 205.1 και 301, είτε η πιο πάνω εντολή.

Για τη χρήση της εντολής, τα βήματα έχουν ως εξής:

 • Επιλογή του επιθυμητού ορόφου.
 • Πρέπει στην οθόνη να φαίνονται και τα υποστυλώματα και οι λοιποί κόμβοι. Αν δε φαίνονται, ενεργοποιήστε τα αντίστοιχα διαφανή, ή πατήστε το πλήκτρο [Μ] της εργαλειογραμμής που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της οθόνης.
 • Επιλογή των κόμβων με την εντολή «Επεξεργασία > +Περιοχή». Σε περίπτωση που πρέπει να επιλεγεί όλη η κάτοψη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή «+ Όλα από διαφανή».
 • Εντολή «Λοιπός κόμβος > Ομάδα δ» και εισαγωγή του ονόματος της ομάδας διαφράγματος των επιλεγμένων κόμβων στο παράθυρο διαλόγου που ενεργοποιείται με την εντολή.
 • Εντολή «Επεξεργασία > Νέα επιλογή».
 • Επανάληψη της ίδια διαδικασίας σε όλους τους ορόφους.

Αν για κάποιο λόγο είναι απαραίτητη η χρήση περισσότερων ομάδων διαφράγματος σε κάποιον όροφο, τότε θα πρέπει να επιλεγεί «Κτίριο > Αντισεισμικός > Υπολογισμός πλασματικού άξονα = Όχι» και «Κτίριο > Αντισεισμικός > Μέθοδος επίλυσης > Δυναμική με στρεπτικά ζεύγη».

Tut_16_delta
Ειδοποίηση του Fespa σε περίπτωση λάθος ονοματολογίας των ομάδων δ των κόμβων ενός ορόφου

Παρατηρήσεις

 • Κόμβοι με ομάδα δ = 0 δε συμμετέχουν σε κάποιο διάφραγμα (π.χ. οι κόμβοι της θεμελίωσης).
 • Μη συγχέετε την «Ομάδα δ» των κόμβων με την «Ομάδα υποστυλωμάτων»!