Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα φορτίων

Πώς γίνεται ο χειρισμός για δυσμενείς φορτίσεις;

Fortiseis_EC_L1_500
Δυσμενείς μεταβλητές δράσεις σε όλα τα ανοίγματα

Οι φορτίσεις QΑ, QΒ παράγονται από την εναλλάξ φόρτιση ανοιγμάτων με το μεταβλητό φορτίο σχεδιασμού βάσει της EC2-1-1 §5.1.3(1)Α(a) ή EC3-1-1 παράρτ. ΑΒ.2(1)Β(α), ώστε να προκύψει η κρίσιμη εντατική κατάσταση για το άνοιγμα (θετικές ροπές) της δοκού.
Fortiseis_EC_L2_500
Δυσμενείς μεταβλητές δράσεις σε εναλλασσόμενα ανοίγματα

Οι φορτίσεις QC, QD, QE παράγονται από την εναλλάξ φόρτιση δύο συνεχόμενων ανοιγμάτων με το μεταβλητό φορτίο σχεδιασμού βάσει της EC2-1-1 §5.1.3(1)Α(a) ή EC3-1-1 παράρτ. ΑΒ.2(1)Β(α), ώστε να προκύψει η κρίσιμη εντατική κατάσταση στην στήριξη (αρνητικές ροπές) της δοκού.
Fortiseis_EC_L3_500
Δυσμενείς μεταβλητές δράσεις σε γειτονικά ανοίγματα

Οι δυσμενείς φορτίσεις ελέγχονται από:

Παραμέτρους

  • «Κτίριο > Δράσεις > Δυσμενείς μεταβλητές δράσεις δοκών»
  • «Παραγωγές > Μέλη για διαστασιολόγηση > Κατασκευή δυσμενών φορτίσεων»

Εντολές

  • «Παραγωγές > Όλοι οι όροφοι ή Καθορισμός μελών για διαστασιολόγηση»
  • «Παραγωγές > Παραγωγή συνδυασμών δράσεων»

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Tut_6_dysmeneis_fort_3 Ναι Όχι
Ναι

Υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα οι τιμές των QA, QB, QC, QD, QE (Πίν.803), παράγονται οι απαιτούμενοι συνδυασμοί δράσεων στον Πίν. 816 & επαναυπολογίζονται οι τιμές των QA, QB, QC, QD, QE.

Δεν παράγονται δυσμενείς φορτίσεις QA, QB, QC, QD, QE, ούτε οι συνδυασμοί δράσεων αυτών (Όχι QA, QB, QC, QD, QE στον Πίν. 803, όχι επιπλέον συνδυασμοί στον Πίν. 816).

Όχι

Δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα οι τιμές των QA, QB, QC, QD, QE. Λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που έχει θέσει ο χρήστης στον Πίν. 803. Παράγονται οι απαιτούμενοι συνδυασμοί δράσεων στον Πίν. 816 αλλά δεν επαναπολογίζονται οι τιμές των QA, QB, QC, QD, QE.