Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς διορθώνω τη σχεδίαση των πελμάτων των πεδιλοδοκών;

Αρχικά, ο ξυλότυπος θεμελίωσης παρουσιάζει την εικόνα του Σχήματος-αριστερά. Προκειμένου να γίνει με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο η διόρθωσή του, θα πρέπει να:

  • Μεταβείτε στα εργαλεία της «Δοκού» και δώσετε την εντολή «Πέλμα πεδιλοδοκού σε γραμμές».
  • Δείξτε διαδοχικά όλες τις δοκούς της θεμελίωσης.
  • Μεταβείτε στα εργαλεία της «Γραμμής» και δώστε την εντολή «Ένωση γραμμών με τόξο ή ευθύγραμμο τμήμα».
  • Δείξτε (ανά δύο, όπως στο Σχήμα 8.1) όλες τις γραμμές της θεμελίωσης, έτσι ώστε αυτές να ενωθούν μεταξύ τους.
Tut_66_diorthwsi_pelm
Ξυλότυπος θεμελίωσης πριν και μετά τη διόρθωση της σχεδίασης των πελμάτων των πεδιλοδοκών