Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα Ορόφων - Κόμβων - Υψομέτρων

Πώς εισάγω κεκλιμένη δοκό μεταξύ δύο ορόφων;

Εισάγω κεκλιμένη δοκό με κόμβο αρχής τον ΛΚ1(-1) και κόμβο τέλους τον 2(0).

 • Ενεργοποίηση εντολής «Διάλογος πολλαπλών επιλογών» της εργαλειογραμμής «Σχεδιαστικά».
 • Εντολή Έξυπνη εισαγωγή δοκού κεντρικά.
 • Σημείο αρχής: δείξτε το κέντρο βάρους του υποστυλώματος Κ1 (0).
  Το πρόγραμμα εμφανίζει σε λίστα τους κόμβους που υπάρχουν στις ίδιες συντεταγμένες αλλά σε διαφορετικό υψόμετρο Y.
 • Επιλέξτε τον κάτω κόμβο του υποστυλώματος Κ1(0) δηλαδή τον ΛΚ1 (-1) (Y=0.00).
 • Σημείο τέλους: δείξτε το κέντρο βάρους του υποστυλώματος Κ2 (0).
 • Επιλέξτε τον άνω κόμβο του υποστυλώματος Κ2(0) δηλαδή τον 2 (0) (Y=3.00).

3D φορέας πριν την εισαγωγή κεκλιμένης δοκού
3D φορέας πριν την εισαγωγή κεκλιμένης δοκού
Η εργαλειογραμμή «Σχεδιαστικά» και το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή κόμβου.
Η εργαλειογραμμή «Σχεδιαστικά» και το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή κόμβου.

Παράθυρο διαλόγου για την επιλογή κόμβου
Παράθυρο διαλόγου για την επιλογή κόμβου
3D φορέας μετά την εισαγωγή κεκλιμένης δοκού
3D φορέας μετά την εισαγωγή κεκλιμένης δοκού


Εναλλακτικά

 • Εντολή: «Έξυπνη εισαγωγή δοκού» από Κ1(0) έως Κ2(0).
 • Πίνακες > Πίνακας 703: «Συνδεσμολογία δοκών».
 • Αλλαγή κόμβου αρχής από 1(0) σε ΛΚ1(-1).