Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα πλακών

Πώς επιτυγχάνεται η σωστή συνδεσμολογία δοκών-πλακών στα κλιμακοστάσια;

Όταν η πλάκα είναι χαρακτηρισμένη ως «Σκάλα» το πρόγραμμα ειδοποιεί, κατά την επίλυση, για τα κινητά της φορτία όταν q=3.50 kN/m<sup>2</sup>.
Όταν η πλάκα είναι χαρακτηρισμένη ως «Σκάλα» το πρόγραμμα ειδοποιεί, κατά την επίλυση, για τα κινητά της φορτία όταν q=3.50 kN/m2.
  • Κατά την εισαγωγή των πλακών της σκάλας Π1 και Π2 θέστε «ΝΑΙ» στην παράμετρο «Πλάκα > Διατομή > Σκάλα».
  • Μετά την «Προσαρμογή δοκών» οι πλάκες για τις οποίες έχετε θέσει «Σκάλα=ΝΑΙ» συνδέονται ως αμφιέρειστες στις μικρές πλευρές.


Προσοχή

Tut_25_klimakostasia_sindesmologia_plakwn
Για να πετύχει η συνδεσμολογία, η πλάκα της σκάλας πρέπει να δίνεται ως ορθογωνική χωρίς περίεργα σπασίματα, φανάρια, κλπ. Αριστερά: Λάθος προσομοίωση | Δεξιά: Σωστή προσομοίωση