Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πώς κάνω μαζικές αλλαγές φορτίων;

Με τις εντολές «+ Φορτία» και «- Φορτία» της «Επεξεργασίας» επιλέγονται (ή από-επιλέγονται) όλα τα μέλη, τα οποία για την τρέχουσα δράση έχουν τα ίδια φορτία (qx, qy, qz, κτλ). Η τρέχουσα δράση ορίζεται από την καρτέλα «Επεξεργασία > Φορτία».

μαζικές αλλαγές φορτίων
Σχήμα 1: Κατά τη χρήση των εντολών «+ Φορτία», «-Φορτία» είναι χρήσιμο να είναι ενεργοποιημένο το «C» στη γραμμή βοηθητικών εργαλείων σχεδίασης, ώστε να είναι ενεργά στα διαφανή το υπόμνημα και το χρώμα φορτίου δοκών και υποστυλωμάτων.

Πάρε φορτία και δώσε φορτία στα επιλεγμένα

Βήμα 1:
Με κάποια ή με συνδυασμό των εντολών «+/-Περιοχή», «+/- Στοιχείο», «+/- Χρώμα», «+/- Φορτία» ο χρήστης επιλέγει (ή από-επιλέγει) τα μέλη τα οποία επιθυμεί να αποκτήσουν το ίδιο φορτίο.
Βήμα 2:
Στη συνέχεια υπάρχουν οι εξής επιλογές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και συνδυαστικά:

  • Με την εντολή «Πάρε φορτία» της επεξεργασίας μπορεί να επιλέξει κάποιο μέλος, το οποίο φέρει τα φορτία τα οποία επιθυμεί να αποκτήσουν και τα επιλεγμένα μέλη. Με την διαδικασία αυτή ενημερώνεται και η καρτέλα «Επεξεργασία > Φορτία» σύμφωνα με την τρέχουσα δράση.
  • Ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με την προηγούμενη επιλογή, υπάρχει δυνατότητα στην καρτέλα «Επεξεργασία > Φορτία» να επιλέξουμε διαφορετική δράση ή να τροποποιήσουμε φορτία της δράσης που επιθυμούμε να αποδώσουμε.

Βήμα 3:
Με την εντολή «Δώσε φορτία στα επιλεγμένα» το πρόγραμμα μας προτρέπει να επιλέξουμε είτε κάποια τυχαία δοκό, είτε κάποιο τυχαίο υποστύλωμα, ανάλογα εάν επιθυμούμε η δράση να αποδοθεί σε μέλη του ενός ή του άλλου είδους.

Σημείωση:
Με την παραπάνω διαδικασία αποδίδονται φορτία μόνο της τρέχουσας δράσης (αυτής, δηλαδή, που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επεξεργασία» > «Φορτία»). Εφόσον επιθυμούμε να αποδώσουμε στα επιλεγμένα μέλη και φορτία περισσότερων από μια δράσης θα πρέπει να επαναληφθούν τα βήματα 2 & 3 αλλάζοντας κάθε φορά στην εν λόγω καρτέλα την τρέχουσα δράση και τα φορτία.