Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα οπλισμών

Πώς μπορούν να μειωθούν τα δισδιαγώνια σίδερα των δοκών;

Tut_56_disdiagonia_sidera
Πριν και μετά τη μείωση σε δισδιαγώνια σίδερα δοκών

Με αύξηση του πλάτους ή / και μείωση του ύψους της διατομής της δοκού:

Επίδραση μεταβολής πλάτους/ύψους δοκού στην υπέρβαση του ορίου απαίτησης δισδιαγώνιου Vlim_x = 4.5*(2+ζ)*τRd*bw*d
Επίδραση μεταβολής πλάτους/ύψους δοκού στην υπέρβαση του ορίου απαίτησης δισδιαγώνιου Vlim_x = 4.5*(2+ζ)*τRd*bw*d

Μείωση ύψους > Μείωση ακαμψίας Αύξηση πλάτους > Αύξηση αντοχής

  • Εντολή «Πάρε παραμέτρους» και κλικ στη δοκό.
  • Παράμετροι δοκού > Διατομή > Αύξηση του πλάτους ή / και μείωση του ύψους.
  • Εντολή «Δώσε παραμέτρους» και κλικ στη δοκό.