Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς περιγράφεται σύνθετη διατομή που αποτελείται από δύο ή περισσότερα τοιχώματα;

Διατομή που αποτελείται από δύο επικαλυπτόμενα τοιχώματα, μαζί με τους λοιπούς κόμβους και τις δεσμικές δοκούς που απαιτούνται για τη σωστή προσομοίωση του στατικού συστήματος.
Διατομή που αποτελείται από δύο επικαλυπτόμενα τοιχώματα, μαζί με τους λοιπούς κόμβους και τις δεσμικές δοκούς που απαιτούνται για τη σωστή προσομοίωση του στατικού συστήματος.
H σύνθετη διατομή από δύο (ή περισσότερα) τοιχώματα δεν πρέπει να περιγράφεται ως μια διατομή τύπου Γ ή Π, αλλά ως ανεξάρτητες ορθογώνιες διατομές οι οποίες επικαλύπτονται.

  • Καθορισμός των παραμέτρων της Κ1 (b=0.30, d=1.50).
  • Εισαγωγή της Κ1.
  • Καθορισμός των παραμέτρων της Κ2 (b=1.50, d=0.30).
  • Εισαγωγή της Κ2 με κοινή τη σταθερή κορυφή της με αυτή της Κ1.
  • Εντολή «Κόμβοι τοιχώματος» του Λοιπού Κόμβου και κλικ διαδοχικά στις Κ1 και Κ2. Έτσι τοποθετούνται τρεις λοιποί κόμβοι (Λ3, Λ4, Λ5).
  • Εντολή «Έξυπνη εισαγωγή» της Δοκού για την εισαγωγή των δοκών Δ1 και Δ2. Έτσι τοποθετούνται συνολικά τέσσερις δεσμικές δοκοί.

  • Εντολή «Ομάδα υποστυλωμάτων» του Υποστυλώματος, αποδοχή του ονόματος που προτείνει το πρόγραμμα και κλικ διαδοχικά στις Κ1 και Κ2 προκειμένου να οπλιστούν ενιαία. Στύλοι με αριθμό ομάδας 0 είναι ανεξάρτητοι (εκτός ομάδας). Αυτό φαίνεται στις παραμέτρους του υποστυλώματος (Υποστύλωμα > Οπλισμοί > Ομάδα υποστυλωμάτων για όπλιση) και στον πίνακα 205.1 «Στατικά – γενικά υποστυλωμάτων».

Tut_30_syntheti_diatomi_2
Σωστοί και λανθασμένοι τρόποι περιγραφής σύνθετων διατομών