Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Πώς προσομοιώνονται οι άκαμπτες απολήξεις και οι δεσμικές δοκοί;

Tut_44_prosom_desm_akabtwn_apol
Μήκος σχεδιαστικής δοκού Ln και ελαστικό μήκος δοκού Le συναρτήσει των συντελεστών άκαμπτης απόληξης zi και δεδομένη της παρουσίας δεσμικών δοκών